FAQ for forhandlere

I skal indgå en ny forhandleraftale med os og få et nyt reg-handle, hvis I skrifter CVR nummer.

For at indgå en ny forhandleraftale skal I sende følgende oplysninger til registrar@dk-hostmaster.dk:

 • Firmanavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CVR nummer
 • Personlig kontakt:
  • Navn
  • Titel
  • Personlig email
  • Telefonnummer

Kort efter I har sendt ovenstående informationer, vil I via Visma Addo få tilsendt jeres kontrakt. Kontrakten skal godkendes af jer, hvorefter den bliver godkendt af DK Hostmaster, og efterfølgende får I tilsendt jeres elektroniske kopi.

I løbet af et par dage vil I så være oprettet som forhandler hos DK Hostmaster. I vil modtage to fakturaer. En faktura på depositum (kr. 5000) og en faktura på det første års forhandlerafgift (kr. 7500). Når DK Hostmaster har bekræftet indbetalingen, vil jeres nye forhandlerkonto blive aktiveret, og I vil høre fra os igen med flere informationer.

For at opsige din forhandleraftale og få dit depositum igen, skal du sende en e-mail til registrar@dk-hostmaster.dk

I den skal du specificere:

 • fra hvornår du ønsker at opsige din aftale
 • hvilket kontonummer du ønsker, at eventuelt resterende depositum indsættes på

Derefter lukker vi din konto og dit reg-handle, og sender vi dig eventuelt depositum og en bekræftelse på din opsigelse.

Du skal IP whitelistes, hvis du skal bruge EPP, domænenavnslisten, sandkassen og forhandlerportalen. På forhandlerportalen kan du selv IP whiteliste din IP-adresse til de andre services.

Når din adresse skal whistelistes til forhandlerportalen, skal du sende en e-mail med IP-adressen til registrar@dk-hostmaster.dk

Når et domæne er registreret, men ikke aktiveret, så vil det udløbe indenfor 14 dage efter registreringsperiodens udløb.

Så skal du intet gøre. Kurator tager sig af dit konkursbo.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.