Administrationsmodel

Administrationsmodel

DK Hostmasters administrerer .dk sådan, at brugeren altid har fuld kontrol over det domænenavn, som vedkommende har brugsretten til. Det vil sige, at brugeren indgår en aftale med DK Hostmaster om brugsretten til domænenavnet.

Brugeren indgår ligeledes en aftale med den forhandler, hvorigennem domænenavnet registreres. Hos denne forhandler købes typisk også et web-hotel eller adgang til en mailserver sammen med domænenavnet. Forhandleren vil kunne hjælpe med alle praktiske forhold omkring domænenavnet, så det kan bruges, som f.eks. betaling og opsætning på navneservere og mailservere.

Brugeren vælger selv om en forhandler skal varetage administrationen af domænenavnet eller om vedkommende selv ønsker at gøre det via DK Hostmaster.

DK Hostmaster benytter aftalen med brugeren til at sikre sig, at der kan gennemføres identitetskontrol af brugeren bag et domænenavn, og til at DK Hostmaster i særlige situationer kan suspendere domænenavnet.

DK Hostmasters administrationsmodel er fastlagt af foreningen Dansk Internet Forum (DIFO). DIFO er underlagt domæneloven, der regulerer domæneadministrator-funktionen i Danmark.

 

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.