Ændring af gebyrer

Ændring af gebyrer

DK Hostmaster kan ifølge punkt 4.6 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn ændre gebyrernes størrelse under en række omstændigheder. Her kan du læse mere om, hvilke omstændigheder det handler om. DK Hostmaster er en non-profit virksomhed, og vi hæver derfor udelukkende vores gebyrer, hvis det er påkrævet for at kunne dække vores udgifter og opretholde en tilstrækkelig soliditet, som er påkrævet for at drive en virksomhed ansvarligt.

Det er desværre ikke muligt at lave en fuldstændig liste over alle omstændigheder, som kan nødvendiggøre ændringer, men vi har lavet nedenstående liste med eksempler for at give et bedre billede af, hvilke omstændigheder, der kan medføre ændringer:

Udbud og drift af tjenesteydelser

  • Der er en række udgifter forbundet til drift og udbud af DK Hostmasters tjenesteydelser, som alle knytter sig til administrationen af .dk-domænet, herunder udgifter til personale, leverandører, leje af bygninger, kontorhold og lignende, som kan ændre sig løbende.
  • DK Hostmasters udgifter til vedligeholdelse og opdatering af brugerflader, it-systemer, teknisk udstyr og administrative processer kan ligeledes ændre sig, alt efter behov og teknologisk udvikling.
  • DK Hostmaster udvikler løbende nye og eksisterende produkter, og det kan betyde forøgede udgifter, hvis det er nødvendigt for at tilbyde vores kunder nye eller forbedrede produkter.

Ændret lovgivning, retspraksis eller administrativ praksis

DK Hostmaster er specifikt reguleret af domæneloven med tilhørende bekendtgørelser. Derudover er DK Hostmaster naturligvis omfattet af anden, mere generel lovgivning, som løbende ændres, eksempelvis persondataloven og retsplejeloven. Ændringer i lovgivning, retspraksis og administrativ praksis kan medføre ændringer i vilkår og gebyrer, hvis reguleringen medfører øgede administrationsomkostninger.

Inflation og pristalsregulering

Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores gebyrer. Vi regulerer ikke nødvendigvis gebyrer i takt med inflation eller pristalsregulering, men udelukkende hvis det er nødvendigt for at opretholde en tilstrækkelig soliditet.

Imødegåelse af retssager o.l.

Skulle vi imod forventning opleve et øget antal retssager eller tvister i øvrigt, kan det være nødvendigt at hæve vores gebyrer for at kunne imødegå disse udgifter.

Varsling af ændringer

Vi orienterer naturligvis vores kunder, hvis vi ændrer vores vilkår eller gebyrer. Varslingen sker i overensstemmelse med vores vilkår og øvrig relevant lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til de ændringer, vi kan foretage, eller allerede varslede ændringer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.