Anmeldelse og klage over registrering og brug af domænenavn

Anmeldelse og klage over registrering og brug af domænenavn

Du kan anmelde en registrant til DK Hostmaster for ikke at fremstå i den åbne WHOIS-database med de rigtige kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at klage over indholdet på en hjemmeside med et .dk-domænenavn, afhænger det af sagens karakter, hvor du har mulighed for at klage.

En registrants oplysninger i WHOIS-databasen er forkerte

Domæneloven kræver, at DK Hostmasters WHOIS-database indeholder retvisende oplysninger om navn, adresse og telefonnummer for en registrant. Hvis du mener, at der er en begrundet mistanke om, at en registrants oplysninger ikke er retvisende, kan du foretage en anmeldelse til DK Hostmaster, læs mere her.

Klag over indhold på en hjemmeside

Ønsker du at klage over indholdet på en hjemmeside? Det kan være, fordi hjemmesiden anvendes til bedrageri eller anden it-relateret økonomisk kriminalitet, uberettiget anvendelse eller videregivelse af personoplysninger, phishing eller spredning af malware. Læs mere her om, hvornår du skal anmelde forholdet til politiet eller en anden offentlig myndighed, og hvornår du kan klage til DK Hostmaster på baggrund af Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Klag over retten til et domænenavn

Hvis du mener, at du har mere ret til et domænenavn, som en anden har registreret, kan du klage ved Klagenævnet for Domænenavne. Du har også mulighed for at indbringe sagen for de almindelige domstole. Og hvis du er udsat for såkaldt typosquatting, kan du klage til DK Hostmaster. Læs mere her om, hvordan du kan klage over retten til et domænenavn.

Klag over DK Hostmaster

Hvis du er utilfreds med en afgørelse truffet af DIFO og/eller DK Hostmaster, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Læs mere her om, hvor og hvordan du indbringer en klage over en afgørelse truffet af DIFO og/eller DK Hostmaster.

Har du vundet en klagesag?

Hvis du har vundet en klagesag i Klagenævnet for Domænenavne, sådan at et domænenavn skal overdrages til dig? Læs mere her om, hvad du skal gøre i den situation.

 

lightgrey-design
Ingen vurdering ved registrering

DK Hostmaster vurderer ikke, om et domænenavn krænker navne- eller varemærkerettigheder eller udnyttes til andre ulovligheder i forbindelse med en registrering.

darkblue-design

sss

Vil du klage over virus, malware eller phishing fra et domæne?
alternate

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.