Betaler

Betaler

En registrant og en fuldmægtig kan videregive betalingen af domænenavnet til en anden person eller virksomhed. Denne rolle kaldes betaler og vil få tilknyttet et separat bruger-id.

Betaleren kan ikke udføre andre handlinger end at betale for domænenavnet.

Hvornår bruger man en betaler?

Eksempelvis kan registranten videregive rollen som betaler til bogholderiet i sin virksomhed.

Copyright 2016 All Rights Reserved.