Bliv registrator

Bliv registrator

Domænenavne kan kun sælges af en registrator, som er godkendt af DK Hostmaster.

Hvis du ønsker at blive godkendt som registrator, skal du udfylde og returnere et ansøgningsskema til DK Hostmaster. Alle kan ansøge om at blive godkendt som registrator. 

Skriv en e-mail til kundeservice på registrar@dk-hostmaster.dk, hvis du ønsker at ansøge om at blive registrator.

Registratorens opgave

Registratoren er over for DK Hostmaster bl.a. ansvarlig for at

  • videresende en anmeldelse af domænenavnet til DK Hostmaster og
  • sikre, at der på anmeldelsestidspunktet er aktiv navneservice for domænenavnet på mindst to navneservere, som er godkendt af DK Hostmaster

Krav til ansøgning 

Hvis du ønsker at blive registrator, skal du udfylde en registratoransøgning og sende den med posten i 2 eksemplarer til 

DK Hostmaster A/S 
Kalvebod Brygge 45, 3. sal 
1560 København V 

Ekspeditionstiden er minimum 5 dage. 

Din ansøgning skal indeholde disse oplysninger:

  • Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer
  • Navne og IP-numre for de navneservere, som registrator vil benytte
  • Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvor vi kan henvende os og
  • E-mail-adresse på ovennævnte person eller funktion

Når DK Hostmaster har behandlet og accepteret din ansøgning, returnerer vi en underskrevet version af Registratoraftalen sammen med en faktura på depositum og første års registreringsafgift. Du bliver registrator og kan kan registrere domænenavne, når du har:

  • indbetalt et depositum på 25.000 kr. ekskl. moms
  • betalt første års registreringsafgift på 2.400 kr. ekskl. moms
  • afgivet en erklæring, hvor det fremgår, at du selv er eller har et samarbejde med de(n) navneserveransvarlige for de navneservere, der skal betjene de registrerede domænenavne
  • forpligtet dig til at følge de til enhver tid gældende forretningsbetingelser i DK Hostmaster (underskrevet Registratoraftalen)

Copyright 2016 All Rights Reserved.