Definitioner

Definitioner

Begreb

Forklaring

Aftalen

Ved aftalen forstås den aftale, der indgås mellem DK Hostmaster og registranten om brugsretten til et .dk-domænenavn. Ved aftaleindgåelse accepteres Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Ansøger

En ansøger er en juridisk eller fysisk person, der indgiver en ansøgning om et domænenavn. En ansøger kan kun komme i betragtning til en brugsret til et domænenavn, der ikke allerede er registreret.

Ansøgning

Ved en ansøgning til et domænenavn forstås den forespørgsel som formidles til DK Hostmaster via registrator eller venteliste om brugsret til et .dk- domænenavn.

Autoritative navneservere

En autoritativ navneserver har den autoritative kopi af zonefilerne for det domæne, den er autoritativ for.

Betaler

Ved betaler forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har udpeget til at varetage alle betalinger vedrørende domænenavnet.

Blokering

Blokering af et domænenavn indebærer, at domænenavnet overdrages til den, der har blokeret domænenavnet i henhold til Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn. Der tilknyttes ikke navne-servere til domænenavnet, som dermed er blokeret for anvendelse. Der skal ikke betales periodegebyr for et blokeret domænenavn.

Brugsret

Med brugsret forstås retten til at bruge et .dk-domænenavn. Man opnår brugsretten ved at indgå en aftale herom med DK Hostmaster.

DIFO

DIFO er en forkortelse af foreningen, Dansk Internet Forum. Erhvervsstyrelsen har givet DIFO tilladelse til at være administrator af .dk-domænenavnene.

.dk-domænenavn

Ved .dk-domænenavn forstås et andenordensdomænenavn under top level-domænet .dk, f.eks. dr.dk eller dsb.dk.

DK Hostmater

DK Hostmaster A/S er et driftsselskab, der er 100 % ejet af DIFO, med henblik på at varetage administrationen af .dk-domænenavne.

Domænenavn

Et domænenavn er et sprogligt alias til en IP-adresse.

DNS

Domain name system er det hierarkiske decentraliserede navnesystem for computere, services eller andre ressourcer, der er forbundet med internettet.

DNSSEC

DNSSEC er en forkortelse for Domain Name System Security Extensions. DNSSEC er en sikkerhedsforanstaltning, der muliggør verificering af rigtigheden af svaret på en DNS-forespørgsel.

Domæneloven

Ved domæneloven forstås lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner.

Elektronisk identifikation

Ved elektronisk identifikation forstås enhver digital kontrolforanstaltning, som en registrant eller ansøger skal gennemgå for at dokumentere sine kontaktoplysninger og identitet overfor DK Hostmaster.

Fuldmægtig

Ved fuldmægtig forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har givet fuldmagt til at foretage handlinger over for DK Hostmaster i henhold til de vilkår, som DK Hostmaster har fastlagt for fuldmægtigforholdet.

Genopretning

Ved genopretning forstås, at suspension bliver ophævet, således at domænenavnet på ny er aktivt.

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne er det uafhængige klagenævn, der afgør tvister om .dk-domænenavne. Se nærmere på www.domaeneklager.dk

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger er navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. For juridiske personer med dansk CVR-nummer gælder CVR-nummer i tillæg til ovenstående.

Navneserver

En navneserver tilvejebringer svar på forespørgsler i en vejviserservice. Den er ofte brugt til at oversætte domænenavne, der er lette at huske, om til IP-adresser, der er tilknyttet en webserver.

Navneserveransvarlig

En navneserveransvarlig er den fysiske eller juridiske person, som har kontrollen over de navneservere, som et domænenavn er tilknyttet.

Navneservice

En navneservice kører en eller flere navneservere.

Nøgleansvarlig

Ved nøgleansvarlig forstås en fysisk eller juridisk person, som håndterer transaktioner, som indebærer ændringer i opsætning og indhold af krypteringsnøgler for DNSSEC.

Overdragelse

En overdragelse sker, når en registrant videregiver brugsretten til et domænenavn til en anden fysisk eller juridisk person.

Periodegebyr

Et periodegebyr er det gebyr, der betales i en registreringsperiode for at have brugsretten til et .dk-domænenavn.

Registrant

Ved registrant forstås den fysiske eller juridiske person, der har indgået en aftale med DK Hostmaster om brugsretten til et .dk-domænenavn.

Registrator

Ved registrator forstås en forhandler, der på vegne af registranten ansøger om brugsret til et .dk-domænenavn.

Registreringsperiode

Registreringsperioden er den tidsperiode, hvor et domænenavn er registreret for.

Sletning

Sletning af et domænenavn indebærer, at brugsretten til et domænenavn ophører, og aftalen med DK Hostmaster bortfalder. Derved bliver domænenavnet ledigt for registrering.

Suspension

Suspension af et domænenavn indebærer, at domænenavnet frakobles navneservere og dermed ikke er aktivt. Det indebærer, at en eventuel hjemmeside og e-mailadresse på domænenavnet er ude af funktion.

VID-kontakt

Ved VID-kontakt forstås den fysiske eller juridiske person, som registranten har givet bemyndigelse til at godkende eller afvise bestemte transaktioner vedr. domænenavnet over for DK Hostmaster i henhold de vilkår, som DK Hostmaster har fastlagt for VID-servicen.

Vilkår

Med vilkår forstås Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, der fastsætter betingelser for at opnå ret til at bruge et andenordens domænenavn under .dk-domænet, samt rettigheder og forpligtelser i forbindelse med anvendelse af et .dk-domænenavn.

Whois-databasen

Med whois-databasen forstås DK Hostmasters offentlige database over registrerede domænenavne. I databasen fremgår registrantens og fuldmægtigens navn, adresse og telefonnummer og bruger-id, medmindre disse er berettiget til anonymitet.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.