Dine oplysninger og udlevering af oplysninger

Hvis du ønsker indsigt i DK Hostmasters behandling af dine personoplysninger, skal ud sende en forespørgsel ved hjælp af kontaktformularen, som du finder nedenfor. 

DK Hostmaster skal sikre at oplysningerne kun udleveres til den, der er berettiget til at modtage dem. Derfor kan det være nødvendigt, at du gennemfører DK Hostmasters ID-kontrol, før du modtager de oplysninger, som du har anmodet om.
 

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Hvis du ønsker at gøre brug af en registreret persons ”ret til at blive glemt” i henhold til persondataforordningen, beder vi dig anmode om dette ved hjælp af kontaktformularen, som du finder nedenfor.

Visningen af dine personoplysninger og adgangen til din brugerkonto hos DK Hostmaster slettes automatisk, når du ikke længere er kunde hos DK Hostmaster.

DK Hostmaster er dog forpligtet til fortsat at behandle visse oplysninger om dig, f.eks. efter bogføringsloven. Der er derfor personoplysninger, som ikke kan blive slettet, før denne forpligtelse ophører.

Du kan læse mere om DK Hostmasters behandling af personoplysninger i DK Hostmasters persondatapolitik.

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Hvis du mener, at DK Hostmaster behandler urigtige personoplysninger om dig, og du ønsker at gøre brug af din ret i henhold til persondataforordningen om at få berigtiget dine personoplysninger, beder vi dig anmode om dette ved hjælp af kontaktformularen, som du finder nedenfor.

Hvis du er registrant af et .dk-domænenavn, er du selv forpligtet til at sikre, at dine kontaktoplysninger er retvisende. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger ved hjælp af selvbetjeningen på DK Hostmasters hjemmeside.

Du finder en vejledning om, hvordan du opdaterer dine kontaktoplysninger her.

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, vil dine personoplysninger ikke være offentligt tilgængelige. Men hvis du har en aftale med en tredjepart, f.eks. hvis du har udnævnt en fuldmægtig eller en betaler til at bistå med administrationen og betalingen af dit domænenavn, vil disse tredjeparter kunne se dine oplysninger. Det kræver dog, at de logger ind på DK Hostmasters selvbetjening med deres bruger-id og adgangskode, eller med deres NemID, hvis de har tilknyttet NemID til deres bruger-id.

Hvis du har valgt at få håndteret dit domænenavn hos en forhandler, dvs. at være omfattet af forhandlerhåndtering, kan din forhandler ligeledes se dine personoplysninger.

Herudover udleverer DK Hostmaster personoplysninger til tredjeparter, som i henhold til dansk lov er berettiget til at modtage dem. Det gælder også for personer, der har navne- og adressebeskyttelse i CPR.

Du kan læse mere om DK Hostmasters udlevering af personoplysninger i DK Hostmasters persondatapolitik.

Du skal henvende dig hos folkeregistret og ansøge om navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret. Når du har opnået navne- og adressebeskyttelse, vil du også blive skjult i whois-databasen.

Læs mere om navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk.

DK Hostmaster er ved lov forpligtet til at offentliggøre registranters navne, adresser og telefonnumre. Det betyder, at enhver kan se disse oplysninger ved opslag i den offentlige WHOIS-database på DK Hostmasters hjemmeside.

Det er dog muligt for en registrant at få skjult sine oplysninger i DK Hostmasters database, hvis registranten har navne- og adressebeskyttelse. Det kræver derfor, at registranten har navne- og adressebeskyttelse i CPR eller i henhold til lovgivning i det land, vedkommende har adresse i.

DK Hostmaster udleverer personoplysninger til tredjeparter, hvis disse i henhold til dansk lov er berettiget til at få udleveret oplysningerne. Det gælder også personoplysninger om registranter, hvis oplysninger er skjult for offentligheden i WHOIS-databasen.

Du kan læse mere om DK Hostmaster udlevering af personoplysninger i DK Hostmasters persondatapolitik.

I loven for .dk-domænenavne står der, at DK Hostmaster skal sikre, at en registrants oplysninger er offentlig tilgængelige i WHOIS-databasen, medmindre man er undtaget i henhold til anden lovgivning.

I praksis betyder det, at du som registrant (privatperson) skal have navne- og adressebeskyttelse i folkeregisteret, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal fremgå af den offentlige WHOIS-database.

Som firma er der desværre ikke muligt at få skjult sine oplysninger i WHOIS-databasen. 

Hvis et .dk-domænenavn er omfattet af forhandlerhåndtering, vil det ved søgning i den offentlige WHOIS-database på DK Hostmasters hjemmeside blive vist, hvem forhandleren er for det pågældende domænenavn.

Du finder WHOIS-søgningen her.

Nej, DK Hostmaster har som udgangspunkt ingen viden om, hvor en hjemmeside hostes.

Ved søgning i den offentlige WHOIS-database på DK Hostmasters hjemmeside vises, hvilke navneservere et domænenavn er tilknyttet. I mange tilfælde er det sådan, at den, der har kontrollen over navneserveren, også er den, der hoster en eventuel hjemmeside. Men det er langtfra altid tilfældet.

Det kan derfor være en god idé at forespørge hos den, der kontrollerer navneserveren.

Når du logger ind på DK Hostmasters selvbetjening med dit bruger-id og adgangskode – eller med dit NemID, hvis du har tilknyttet dit NemID til dit bruger-id – kan du se en liste over dine registrerede domænenavne under fanen ”Domænenavne”.

Hvis du har registreret domænenavne på flere forskellige bruger-id, skal du logge ind med hvert enkelt bruger-id for at se listen over domænenavne, som er registreret på hvert bruger-id.

Hvis det er tilfældet, kan du med fordel sammenlægge dine bruger-id.

Der er ingen steder på DK Hostmasters hjemmeside eller selvbetjening, du kan finde en liste over domænenavne, som du tidligere har registreret.

Hvis du har brug for denne information, kan du skrive til DK Hostmaster for at få udleveret oplysningerne, i det omfang DK Hostmaster fortsat er i besiddelse af dem. Du skal anvende kontaktformularen, som du finder nedenfor.

Husk at angive, hvilke konkrete oplysninger, du ønsker at få udleveret.

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

DK Hostmaster er ved lov forpligtet til at offentliggøre registranters navne, adresser og telefonnumre. Det betyder, at enhver på DK Hostmasters hjemmeside kan se, hvem der har registreret brugsretten til et givet .dk-domænenavn.

Du kan søge på .dk-domænenavne og se, hvem der har registreret brugsretten her.

Hvis DK Hostmaster ikke viser en registrants navn, adresse og telefonnummer i den offentlige WHOIS-database, skyldes det, at disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed, fx ved navne- og adressebeskyttelse. Det følger af domænelovens § 18, stk. 3.

DK Hostmaster kan udlevere oplysningerne til dem, der er berettiget til at modtage oplysningerne i henhold til dansk lov.

Du kan læse mere uddybende information om udlevering af oplysninger her.

Nej, DK Hostmaster udleverer som udgangspunkt ikke registranters e-mailadresser. DK Hostmaster er ved lov forpligtet til at offentliggøre registranters navne, adresser og telefonnumre, medmindre disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed.

DK Hostmaster udleverer kun oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige til dem, som er berettiget til at modtage oplysningerne i henhold til dansk lov. Et ønske om at kontakte en registrant er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at DK Hostmaster udleverer e-mailadresser.

Du kan eventuelt benytte kontaktformularen, som du finder i forbindelse med søgning på et domænenavn på DK Hostmasters hjemmeside, for at tilkendegive over for registranten, at du ønsker at komme i kontakt med vedkommende.

DK Hostmaster udleverer på anmodning oplysninger om registranter og øvrige oplysninger relateret til registreringen af .dk-domænenavne til politiet, når oplysningerne skal bruges til efterforskning af strafbare forhold.

DK Hostmaster udleverer ligeledes sådanne oplysninger til øvrige offentlige myndigheder, når oplysningerne er nødvendige af hensyn til den myndighedsudøvelse, som myndigheden er blevet pålagt.

Ovennævnte gælder også i tilfælde, hvor en registrant har navne- og adressebeskyttelse i CPR.

Du kan læse mere om udlevering af oplysninger til myndigheder på DK Hostmasters hjemmeside og i DK Hostmasters persondatapolitik.

Nej, DK Hostmaster er ikke i stand til at udlevere sådanne oplysninger til dig.

Det er alene Klagenævnet for Domænenavne, der er i stand til at afgøre om oplysninger om den indklagede registrants eventuelle øvrige domænenavne, har betydning for deres afgørelse i sagen. Hvis det er tilfældet, vil Klagenævnet bede DK Hostmaster udlevere oplysningerne til sig. 

Nej, DK Hostmaster udleverer ikke navnet på en registrant med navne- og adressebeskyttelse, fordi nogen ønsker at indbringe en klage for Klagenævnet for Domænenavne. Det skyldes, at det er muligt at indbringe en sag for Klagenævnet for Domænenavne uden på forhånd at kende identiteten på den registrant, som man ønsker at klage over.

I henhold til domænelovens § 18, stk. 5 vil Klagenævnet for Domænenavne kunne indhente oplysninger om registranter, hvis oplysninger er skjult den offentlige WHOIS-database, til brug for behandling af en klage over vedkommendes registrering eller anvendelse af et .dk-domænenavn. Klagenævnet vil derfor kunne få udleveret de nødvendige oplysninger for deres behandling af klagen.

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt
Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.