Jeg vil gerne klage over, at jeg er blevet afvist efter gennemført ID kontrol

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne inden fire uger fra afslaget. For mere information om Klagenævnet se domaeneklager.dk

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.