Jeg vil gerne klage over, at jeg er blevet afvist efter gennemført identifikation

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne inden fire uger fra afslaget. For mere information om Klagenævnet se domaeneklager.dk

Copyright 2016 All Rights Reserved.