Jeg vil ikke længere være forhandler

For at opsige din forhandleraftale og få dit depositum igen, skal du sende en e-mail til registrar@dk-hostmaster.dk

I den skal du specificere:

  • fra hvornår du ønsker at opsige din aftale
  • hvilket kontonummer du ønsker, at eventuelt resterende depositum indsættes på

Derefter lukker vi din konto og dit reg-handle, og sender vi dig eventuelt depositum og en bekræftelse på din opsigelse.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.