Skal DK Hostmaster indgå en databehandleraftale med mig, når jeg eller min virksomhed har registreret et .dk-domænenavn?

Nej. Persondatalovgivningen stiller krav om, at der indgås en databehandleraftale mellem en dataansvarlig og dennes databehandler(e). DK Hostmaster er i imidlertid ikke databehandler for registranter, men derimod dataansvarlig.

En dataansvarlig afgør formålet med behandlingen af persondata – og hvilke hjælpemidler, der må benyttes i forbindelse med behandlingen.

En databehandler behandler persondata på vegne af – og efter instruks fra – den dataansvarlige.

Rollerne er overordnet beskrevet i Datatilsynets generelle vejledning om persondataforordningen og væsentligt mere detaljeret i en specifik vejledning om emnet.

DK Hostmaster behandler registranters persondata, men DK Hostmaster fastsætter også formålet med behandlingen (primært etablering og vedligeholdelse af kundeforholdet) og de hjælpemidler, behandlingen sker med (DK Hostmasters it-systemer). DK Hostmaster er derfor dataansvarlig for sine registranters persondata, og lovgivningen stiller dermed ikke krav om, at der indgås en databehandleraftale.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.