Forretningsmodel - sole registry

Forretningsmodel - sole registry

I Danmark fungerer administrationen af domænenavne hovedsagligt som et sole registry.

Ved et klassisk sole registry registreres et domænenavn direkte ved domænenavnsadministratoren.

I Danmark skal man erhverve domænenavnet via en registrator, mens aftaleforholdet indgås med DK Hostmaster.

Alternativet til et sole registry er shared registry. I et shared registry går alle handlinger gennem en registrator (fx en webudbyder), og registranten har ingen direkte kontakt til administrator. Det er således kendetegnet ved, at registreringen af domænenavne foregår på et kommercielt marked, hvor registrator sætter prisen direkte over for registranten.

Retssikkerhed og ens betingelser for alle

DK Hostmaster og DIFO har valgt sole-modellen som forretningsmodel, da den sikrer høj grad af retssikkerhed for registranterne. Aftaleforholdet er direkte mellem registrant og administrator, og dermed har registranten tydeligere rettigheder over sit eget domænenavn.

Administrationen er reguleret af domæneloven, der bl.a. fastsætter, at prisen for et domænenavn skal være omkostningsbestemt. Det betyder, at DK Hostmaster ikke har som mål at generere profit.

Derudover er der i et sole registry samme forretningsbetingelser for alle registranter. I det danske system sendes betingelserne altid i høring, inden de træder i kraft, og derved er der mulighed for at påvirke, hvordan de danske domænenavne administreres. Der kun er én part at indgå i en dialog med, DK Hostmaster, både for myndigheder, brugere og internetsamfundet.

Copyright 2016 All Rights Reserved.