Genopret suspenderet domænenavn

Genopret suspenderet domænenavn

Er dit domænenavn blevet suspenderet?

Hvis du ikke får betalt din regning til tiden, suspenderer vi dit domænenavn. I mange tilfælde kan du genoprette det igen på vores selvbetjening, det koster et gebyr på 125 kr. pr. domænenavn.

Betaling af faktura

Varsling

Inden vi suspenderer dit domænenavn, får du et varsel. Vi sender et varsel om suspendering ca. 14 dage efter fakturaens forfaldsdato. Varslet bliver sendt som e-mail til betaleren af domænenavnet, og registranten vil ligeledes blive informeret om den manglende betaling pr. e-mail.

Hvis du ikke betaler periodegebyret, suspenderer vi domænenavnet ca. 14 dage efter varslet er sendt ud.

Sletning

Når domænenavnet har været suspenderet i tre måneder, sletter vi det. Derefter kan domænenavnet registreres af andre. I de tre måneder har du mulighed for at genoprette domænenavnet ved at betale periodegebyret + et genopretningsgebyr. Læs mere om sletning i vores vilkår.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.