Genopret suspenderet domænenavn

Genopret suspenderet domænenavn

Er dit domænenavn blevet suspenderet?

Hvis du ikke får betalt din regning til tiden, suspenderer vi dit domænenavn. I mange tilfælde kan du genoprette det igen på vores selvbetjening, det koster et gebyr på 125 kr. pr. domænenavn.

Er dit .dk-domænenavn forhandlerhåndteret, skal du kontakte din forhandler.

Varsling

Inden vi suspenderer dit domænenavn, får du et varsel. Vi sender et varsel om suspendering 3 dage efter fakturaens forfaldsdato. Varslet bliver sendt som e-mail til betaleren af domænenavnet, og registranten vil ligeledes blive informeret om den manglende betaling pr. e-mail.

Hvis du ikke betaler periodegebyret, suspenderer vi domænenavnet ved udløbsdato.

Sletning

Når domænenavnet har været suspenderet i 30 dage, sletter vi det. Derefter kan domænenavnet registreres af andre. I de 30 dage har du mulighed for at genoprette domænenavnet ved at betale periodegebyret + et genopretningsgebyr. Læs mere om sletning i vores vilkår.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.