Gentagne overtrædelser af god domænenavnsskik

Gentagne overtrædelser af god domænenavnsskik

I tilfælde af gentagne overtrædelser af god domænenavnsskik, hvor et .dk-domænenavn anvendes til at skabe forveksling med andres kendetegn og derved skabe trafik på egne hjemmesider eller tjenester, ved at brugeren kommer til at taste forkert, kan der klages til DK Hostmaster.

Betingelser

Der er fire betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan medhold i en klage med baggrund i denne bestemmelse.

  1. For det første skal det domænenavn, der klages over, være identisk med eller indeholde dine navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder. Du behøver ikke selv have et .dk-domænenavn. Det er nok, at du har en interesse i at standse brugen af dine kendetegns­rettigheder, f.eks. navne- eller varemærkerettigheder.
  2. For det andet skal det domænenavn, som du klager over, være anvendt til en hjemmeside eller en anden tjeneste, f.eks. en e-mailtjeneste.
  3. For det tredje skal registranten af det domænenavn, som du klager over, ikke selv have nogen navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder og heller ikke have nogen anden loyal grund til at bruge domænenavnet. Anden loyal grund kan bl.a. være, hvis registranten bruger domænenavnet til erhvervsmæssige formål, som er lig med dine, sådan at der er tale om konkurrerende virksomheder. I en sådan situation kan DK Hostmaster ikke vurdere, hvem af Jer, der er berettiget til domænenavnet, og derfor må sådan en sag afgøres af Klagenævnet for Domænenavne eller de almindelige domstole.
  4. For det fjerde skal Klagenævnet for Domænenavne tidligere i mindst to tilfælde have afgjort, at registranten af det domænenavn, som du klager over, eller en nærtstående fysisk eller juridisk person til registranten, har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. Domænelovens §25, stk. 1. Afgørelserne fra nævnet må ikke være ældre en fem år regnet fra afgørelsens datering.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle fire betingelser skal være opfyldt for, at vi kan suspendere domænenavnet. Hvis alle fire betingelser ikke er opfyldt, er DK Hostmaster ikke berettiget til at suspendere domænenavnet med baggrund i denne bestemmelse.

Hvordan indsendes en klage?

Hvis du ønsker at klage over et .dk-domænenavn pga. gentagne overtrædelser af god domænenavnsskik, kan du sende en e-mail til suspension@dk-hostmaster.dk. Du skal henvise til afsnit 8.3.4 i DK Hostmasters vilkår. I din klage skal du anføre de klagenævnsafgørelser, som du gør gældende jf. den fjerde betingelse herover. For at finde tidligere afgørelser truffet af Klagenævnet for Domænenavne henvises til Klagenævnets hjemmeside www.domaeneklager.dk.

For yderligere oplysninger og for den nøjagtige ordlyd af denne suspensionsbestemmelse henviser vi til punkt 8.3.4 i DK Hostmasters vilkår.

 

 

 

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.