Håndtér din kundes domænenavn

Håndtér din kundes domænenavn

I 2021 vil DK Hostmaster lancere en ny forhandlermodel, der giver forhandleren mulighed for at håndtere en kundes .dk-domænenavn, hvis kunden ønsker det. Kunden vil derved kunne slippe for meget administration.

Det er valgfrit, om en forhandler vil implementere den nye forhandlermodel og tilbyde sine kunder denne service. Den nuværende model, hvor kunden selv håndterer administrationen af sit .dk-domænenavn, vil stadig være en mulighed.

Her kan du læse om forskellene på de to modeller, som vi kalder forhandlerhåndtering og registranthåndtering.

Forhandlerhåndtering

Med den nye forhandlermodel kan du hjælpe dine kunder med administrationen af deres .dk-domænenavn.

Du vil kunne tilbyde kunden porteføljemanagement, hvor flere domænenavne fra flere TLD’er håndteres i samme interface og flow. Fx kan kunden nøjes med at betale én faktura for alle sine domænenavne til forhandleren - både i etableringsåret og de efterfølgende år.

For dig giver det en rigtig god mulighed for at kunne hjælpe kunderne direkte, samt mulighed for at øge forretningsomfanget på .dk-domænenavne.

Med den nye forhandlermodel får forhandleren ansvar for at udføre følgende handlinger på vegne af kunden:

  • Foretage betalinger til DK Hostmaster, herunder genoprettelse
  • Opdatere de dele af registrantens kontaktoplysninger hos DK Hostmaster, som ikke er registerlåste
  • Administrere domænenavnets navneserveropsætning
  • Opsige aftalen om brugsret på vegne af registranten

 

Hvis du ønsker at tilbyde denne service til dine kunder skal en række krav opfyldes, og vigtigst af alt skal kunden aktivt acceptere at forhandleren varetager håndteringen af domænenavnet. Her kan du læse mere om, hvilke krav der skal opfyldes.

Vi vil meget gerne drøfte den nye forhandlermodel med dig, og du kan altid aftale et møde eller et telefonopkald.

Registranthåndtering

Det vil stadig være muligt for dig at forhandle .dk-domænenavne i den nuværende model.

Som du kender det, vil kunden skulle håndtere store dele af administrationen hos DK Hostmaster på egen hånd.

Det vil stadig være muligt for dig at bistå kunden med følgende:

  • Som betaler og betale fakturaer fra DK Hostmaster
  • Som fuldmægtig og derved kunne iværksætte skift af navneservere, varetage sikkerhedsforanstaltninger, ændre registreringsperiode og udskifte personen, der varetager betalerrollen.
  • Tilbyde navneservertjeneste

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.