Historien om DK Hostmaster A/S

Historien om DK Hostmaster A/S

Siden 1999 har foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) og aktieselskabet DK Hostmaster haft ansvaret for at administrere alle .dk-domænenavne. Vi har skabt en stærk, digital infrastruktur, som gør, at .dk-domænet er et trygt og godt sted at være.

Inden 1999 havde andre kræfter dog gjort et stort forarbejde for at få internettet til Danmark.


1987

DKUUG og .dk

Historien om det danske nationale toplevel-domæne .dk startede tilbage i 1987, hvor den danske UNIX-brugergruppe DKUUG fik tilladelse til at tage .dk i brug. Gruppen holdt til på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Foreningen stod både for navneserverservice på alle .dk-domænenavne og internetopkoblingen til mange danske virksomheder.

1993

I 1993 etablerede DKUUG virksomheden DK-Net A/S, som både var internetudbyder og stod for hostmasterfunktionen for .dk (navneservice).


1996

TeleDanmark og liberalisering af .dk-domænet

I 1996 solgte DKUUG DK-Net A/S - inklusive hostmasterfunktionen - til TeleDanmark for 20 millioner kr. Der var dog en del virksomheder i branchen, som ikke mente, at en kommerciel virksomhed som TeleDanmark burde have ansvaret for hostmasterfunktionen, da de således kunne have en fordel overfor konkurrerende internetudbydere. Ansvaret for .dk overgik derfor samme år til Foreningen af danske Internetleverandører (FIL), mens den praktiske administration af .dk forblev hos DK-Net A/S, som var ejet af TeleDanmark.

1997

I januar 1997 stod FIL for at registreringen af domænenavne blev liberaliseret. Det blev derved også muligt for privatpersoner at registrere et .dk-domænenavn, hvor det før kun havde været muligt for virksomheder og institutioner. Liberaliseringen førte til stor stigning i interessen for domænenavne; i januar 1997 var der 7.736 registrerede .dk-domænenavne og i ultimo 1999 var tallet steget til ca. 140.000.


1999

DIFO og DK Hostmaster etableret

I takt med internettets voksende succes, voksede også behovet for en afklaring af, hvordan ansvaret for tildeling og administrationen af .dk skulle foregå bedst muligt. På Forskningsministeriets og FIL’s initiativ blev det besluttet, at en forening med medlemmer fra forskellige dele af branchen skulle overtage opgaven.

Således blev foreningen DIFO stiftet den 1. juli 1999. DIFO har siden haft ansvaret for at fastlægge de overordnede retningslinjer for .dk-domænet.

Samtidig købte DIFO hostmasterfunktionen af DK-Net A/S og etablerede non-profit virksomheden DK Hostmaster A/S til at stå for administrationen af .dk-domænet.

Hør daværende bestyrelsesformand, Mads Bryde Andersen, fortælle om etableringen af DIFO og den nye administrationsmodel:


2005

Domænelov og udbudsrunde

I de første ti år varetog DIFO og DK Hostmaster således administrationen på baggrund af en aftale med det daværende Forskningsministerium. I 2005 trådte domæneloven i kraft, og siden har .dk-domænet været administreret på den baggrund med Erhvervsministeriet som godkender af tilladelsen.

2008

Som et led af domæneloven igangsatte Erhvervsstyrelsen i 2008 et offentligt udbud, om hvem der skulle stå for administrationen af .dk i de næste fem år. Foruden DIFO tog en anden aktør kampen op, men i sidste ende vandt DIFO udbuddet. Beslutningen blev taget på grundlag af en høring, der viste stor opbakning til DIFO fra det brede danske internetsamfund.

I 2014 fik DIFO og DK Hostmaster igen forlænget administrationstilladelsen frem til 2021.


2014

Øget fokus på et sikkert .dk

I marts 2014 blev der vedtaget en ny, revideret domænelov, som fastslog, at DK Hostmaster er ansvarlig for en database med retvisende kontaktoplysninger på alle danske registranter af .dk-domænenavne. På den baggrund igangsatte DK Hostmaster i 2015 et større arbejde med at indhente retvisende kontaktoplysninger på alle kunder.

2017

For at opretholde en retvisende database indførte DK Hostmaster i 2017 ID-kontrol ved oprettelse af et .dk-domænenavn, hvilket indebærer NemID for danske kunder og en risikovurdering af udenlandske kunder. Den øgede kontrol har medført et drastisk fald i falske webbutikker på hjemmesider, der ender på .dk.

2019

I 2019 blev DIFO’s tilladelse til at drive .dk-domænet igen forlænget (til 2026) på baggrund af en høring i internetsamfundet.

Hør nuværende bestyrelsesformand, Henrik Udsen, fortælle om vores fokus på sikkerhed og den nyeste forlængelse af tilladelsen.

I dag arbejder DIFO og DK Hostmaster for at levere stabil drift og den højeste sikkerhed og service, som er tilpasset til den virkelighed, vores kunder befinder sig i.

DK Hostmaster - Hele Danmarks .dk


turkis-design

sss

P1 Digitalt fortæller, hvordan internettet kom til Danmark
alternate

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.