Værd at vide

Om .dk

Høringer

Høringer

En vigtig del af DIFOs og DK Hostmasters virke er dialogen og kontakten til internetsamfundet. Et middel til det, er de høringer som DIFO og DK Hostmaster løbende afholder.

I oversigten herunder ses de høringer som er afholdt og status på høringen.


DIFO's Høring vedr. nyt vilkår for .dk-domænenavne til bekæmpelse af internetkriminalitet, 29. november 2021

Højesteret har fastslået en ny retstilstand om hvem, der skal håndtere ulovligt indhold på nettet. For at udbrede kendskabet hertil har DIFO besluttet at ændre DK Hostmasters Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Målgruppe: Registranter og internetsamfundet

Status: Gennemført


DK Hostmasters høring om udkast til Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, 10. januar 2020

DK Hostmasters invitation til at give indspil til især opdaterede vilkår om retvisende registrantdata og styrket mulighed for registranter til at lade en forhandler administrere sine domænenavne for sig.

Målgruppe: Registranter og internetsamfundet

Status: Gennemført


DK Hostmasters høring om udkast til ny forhandlerkontrakt, 10. januar 2020

DK Hostmasters drøftelse med forhandlerne om især deres opdaterede vilkår til at kunne administrere domænenavne for registranter, afregning med DK Hostmaster og styrkede krav til informationssikkerhed.

Målgruppe: Forhandlere

Status: Gennemført


DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af online kriminalitet, 13. november 2019

DIFOs debat med internetsamfundet om brugen af såkaldte Trusted Notifiers, proaktiv vidensdeling om fx malware og udvidet klageadgang over indhold på hjemmesider. Læs DIFO's bemærkninger til notatet her.

Målgruppe: Internetsamfundet

Status: Gennemført


DIFOs høring om udkast til nye vilkår for brugere af .dk, 22. juni 2017

DIFOs invitation til at give indspil til især skærpelse af vilkår om retvisende registrantdata og konkrete forbedringsmuligheder i DK Hostmasters domæneadministration.

Målgruppe: Registranter og internetsamfundet

Status: Gennemført


DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af internetkriminalitet, 6. juni 2016

DIFOs debat med internetsamfundet om kriminalitetsbekæmpelse i domæneadministration, især med fokus på mulighederne ved at skærpe kravet til retvisende registrantdata.

Målgruppe: Internetsamfundet

Status: Gennemført

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.