Hvad har ulovligt online indhold med domænenavne at gøre?

Hvad har ulovligt online indhold med domænenavne at gøre?

kursus 1

Internettet er afhængigt af mellemmænd, der stiller en række funktioner til rådighed. Disse er traditionelt undtaget af ansvar for krænkende materiale under visse forudsætninger.

På dette seminar vil Sebastian Schwemer præsentere et overblik over de ændringer, der er sket med mellemmændenes rolle og deres ansvar set i lyset af de seneste EU-udviklinger og koble dem til domænenavnsområdet.

Oplægsholder

Sebastian Schwemer er ansvarlig for et erhvervsforskningsprojekt hos Dansk Internet Forum (DIFO) og Center for informations- og innovationsret (CIIR), som undersøger bl.a. domæneadministratorer og deres rolle i forhold til hjemmesideindhold.

Twitter: http://twitter.com/schwemer
Forsker-profil: http://jura.ku.dk/ciir/ansatte/?pure=da/persons/389492

Indhold

Seminaret består af to dele. I den første del vil mellemmandsansvaret blive gennemgået. I den anden del vil mere specifikke udviklinger i forhold til at fjerne brugsretten for et domænenavn blive behandlet.  

Seminaret vil bl.a. behandle følgende spørgsmål:

  • Hvad er ansvars-rammeværket for online mellemmænd?
  • Hvilke ændringer foreslår EU ift. mellemmændsansvar?
  • Hvad er domæneadministratorernes rolle I det europæiske rammeværk?

Målgruppe

Seminaret er åbent for alle, der har en interesse i internetregulering og mere specifikt mellemmændenes rolle i forhold til ulovligt indhold. Seminaret er primært målrettet jurister, politiske beslutningstagere, forskere og erhvervsdrivende inden for området.

Praktisk information

Dato:  Onsdag d. 21. november 2018
Tid: Kl. 10-11.30
Adresse: Ørestads Boulevard 108, 2300 København S
Pris: Gratis
Sprog: Engelsk
Forplejning: Morgenmad og frokost
Andet: Husk laptop

Tilmelding

Send en e-mail til tilmelding@dk-hostmaster.dk med kursustitlen, dit navn og evt. firmanavn.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.