Implementeringsguide til forhandling af .dk

Implementeringsguide til forhandling af .dk

Gældende fra 30. august 2018

Der er to måder at registrere, indgå aftale om brugsret, samt gennemføre id-kontrol på for .dk-domænenavne.

Denne guide forklarer dig, hvordan du kan implementere metode 1 eller 2.

Metode 1: Primært hos forhandler

Denne registreringsmetode går ud på, at 1) en kunde ansøger om et domænenavn hos  forhandler, 2) indgår aftale om brugsret til et .dk-domænenavn med DK Hostmaster hos forhandler, og 3) bliver tilknyttet et bruger-id hos DK Hostmaster. Hvis kunden er ny registrant og bosiddende i Danmark, skal denne gennemgå id-kontrol. Læs mere om id-kontrol.

  Hos forhandler Hos DK Hostmaster
Ansøgning x  
Aftaleindgåelse x  
ID-kontrol   x*

Metode 2: Primært hos DK Hostmaster

Registranten ansøger om domænenavn hos forhandler, men indgår aftale om brugsret til et .dk-domænenavn og foretager id-kontrol på DK Hostmasters selvbetjening (minder om nuværende ordning).

  Hos forhandler Hos DK Hostmaster
Ansøgning x  
Aftaleindgåelse   x
ID-kontrol   x*

*Hvis ansøgning er for en registrant/bruger-id, der ikke allerede er id-kontrolleret hos DK Hostmaster.

Sådan gør du - metode 1

Følgende er nødvendigt for, at dine kunders .dk-domænenavne kan komme hurtigt i zonen. Nedenstående informationer 1-7 er påkrævet til implementering i henhold til Forhandlerkontrakten.

Implementering i frontend på din hjemmeside

På din hjemmesiden skal du i ét samlet format præsentere dine kunder for følgende:

 1. Det ansøgte .dk-domænenavn

 2. Ansøgers navn og adresse

 3. Angivelse af DK Hostmasters navn og adresse

  1. Link til adresse på dansk og engelsk

 4. Følgende tekst fra DK Hostmaster om aftaleindgåelse

  1. På dansk

  2. På engelsk

 5. Statisk link til DK Hostmasters Vilkår for brugsret til .dk-domænenavne

  1. Dansk: https://www.dk-hostmaster.dk/vilkar

  2. Engelsk: https://www.dk-hostmaster.dk/en/terms 

 6. Statisk link til DK Hostmasters persondatapolitik

  1. Dansk: https://www.dk-hostmaster.dk/da/persondatapolitik 

  2. Engelsk: https://www.dk-hostmaster.dk/en/privacy-policy

 7. En funktionalitet som kunden kan benytte til at acceptere aftalen om brugsret til domænenavnet, eksempelvis en tjekboks.

 8. DK Hostmasters logo, tydelig placeret tekst om hvem DK Hostmaster er, link til DK Hostmasters hjemmeside (ikke påkrævet af forhandlerkontrakten)

  1. Link til logo

  2. Link til intro-tekst, både dansk og engelsk

  3. Link til DK Hostmasters hjemmeside https://www.dk-hostmaster.dk/dk-hostmaster

Det kan eksempelvis se sådan ud på din webshop, hvor alle informationerne er samlet på én side i et indkøbsflow.

Tekniske specifikationer for ansøgningen

Registrator skal videregive følgende oplysninger ved ansøgning om et .dk-domænenavn via EPP eller Registratorportalen. Bemærk, at der er tale om en proces med flere skridt, da det kan være nødvendigt at oprette navneservere og/eller relevante brugere, inden ansøgningen kan indsendes i det påkrævede format. 

Den tekniske beskrivelse af ansøgningsprocessen er beskrevet i specifikationen for DK Hostmasters EPP-service. Ansøgningen er også gældende for Registratorportalen, som tilbyder en brugergrænseflade til formålet.

Den tekniske beskrivelse kan findes her: https://github.com/DK-Hostmaster/epp-service-specification

Ansøgningens indhold

Nedenstående oplysninger skal med i indsendelse af ansøgningen samlet under et bruger-id for en bruger oprettet via EPP eller registratorportalen 

 1. Det ansøgte domænenavn
 2. Ansøgerens kontaktoplysninger, dvs. 
  1. navn
  2. adresse
  3. telefonnummer
  4. e-mailadresse
 3. Registreringsperioden

 4. Navnene på mindst to autoritative navneservere. Disse navneservere skal være oprettet i DK Hostmasters system, inden at disse kan angives i ansøgningen

 5. CVR-nummer, hvis ansøgeren er en virksomhed, forening eller offentlig virksomhed

 6. Dokumentation for aftaleindgåelse vha. et tidstempel som angiver hvornår en ansøger har accepteret aftalen om brugsret til angivne domænenavn,. Registrator bør indsende ansøgningen hurtigst muligt for at sikre behandlingen samt sikringen af brugsretten til domænenavnet.

Alt dette samlet under et bruger-id for en bruger oprettet via EPP eller registrator portal inden indsendelse af ansøgning.

Sådan gør du - metode 2:

Hvis du alene indsender en ansøgning på vegne af en kunde og ikke lader aftaleindgåelse om brugsretten foregå på din hjemmeside, skal du præsentere ansøger for en informationstekst om den efterfølgende aftaleindgåelse.

 1. Link til teksten på dansk og engelsk

Derefter sender DK Hostmaster ansøger en e-mail med anmodning om aftaleindgåelse og evt. id-kontrol.

Det kan eksempelvis se sådan ud på din hjemmeside, hvor alle informationerne er samlet på én side i et indkøbsflow.

Implementeringen af ansøgningen for metode 2 er magen til metode 1, dog skal dokumentationen for aftaleindgåelsen udlades, og DK Hostmaster vil forestå aftaleindgåelse med ansøgeren via selv-betjeningsportalen.

 

turkis-design

sss

Find også alle relevante tekster i Appendix

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.