Klag over DK Hostmaster

Klag over DK Hostmaster

Hvis du er utilfreds med en afgørelse truffet af DIFO og/eller DK Hostmaster, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Her kan du læse om, hvor og hvordan du indbringer en klage over en afgørelse truffet af DIFO og/eller DK Hostmaster.

Udgangspunkt i de Generelle Vilkår

DIFO og/eller DK Hostmaster træffer afgørelser i henhold til DK Hostmasters forretnings­betingelser, de Generelle Vilkår. Det kan f.eks. være en afgørelse om suspendering af et .dk domænenavn på grund af manglende betaling. Eller det kan være afgørelser som følge af de særlige suspensionsbestemmelser, der er beskrevet i Generelle Vilkår.

For yderligere oplysninger og for den nøjagtige ordlyd af disse suspensionsbestemmelser henvises til punkt 8.3 i DK Hostmasters forretningsbetingelser, de Generelle Vilkår

Klag til Klagenævnet for Domænenavne

Hvis du er utilfreds med en konkret afgørelse truffet af DIFO og/eller DK Hostmaster, har du mulighed for indsende en klage over afgørelsen til Klagenævnet for Domænenavne. Klagen skal indsendes til Klagenævnet senest fire uger, efter at du har fået meddelelse om afgørelsen. Du skal dog være opmærksom på, at en klage ikke har opsættende virkning på en afgørelse om f.eks. suspension af et .dk domænenavn.

Du kan læse mere om Klagenævnet for Domænenavne på nævnets hjemmeside www.domaeneklager.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning.

Du kan naturligvis også vælge at indbringe sagen for de almindelige domstole som alternativ til Klagenævnet for Domænenavne. Det er ikke et krav, at sagen først skal behandles ved Klagenævnet for Domænenavne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette, kan du læse mere på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk

Copyright 2016 All Rights Reserved.