Klag over retten til et domænenavn

Klag over retten til et domænenavn

Hvis du mener, at du har mere ret til et domænenavn, som en anden har registreret, kan du klage ved Klagenævnet for Domænenavne.

De behandler sager, som går på, hvem der har ret til at bruge et givet .dk-domænenavn. Det kan f.eks. være, hvis en person mener at have særlige rettigheder til et .dk-domænenavn end registranten på grund af varemærke eller navnerettigheder.

Klagenævnet for Domænenavne fungerer som et hurtigere alternativ til domstolene i denne type konfliktsager og kan træffe afgørelse om at suspendere, slette eller overdrage det .dk-domænenavn, der klages over.

Du kan læse mere om Klagenævnet for Domænenavne på nævnets hjemmeside www.domaeneklager.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning.

Domstol

Det er naturligvis også muligt at indbringe en konflikt om brugsretten til et .dk-domænenavn for de almindelige domstole. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette, kan du læse mere på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk

Klage rettet til DK Hostmaster

I tilfælde af typosquatting kan en klage over brugsretten af et .dk-domænenavn rettes til DK Hostmaster. Her kan vi træffe afgørelse om suspension og efterfølgende sletning eller overdragelse af domænenavnet.

 

lightgrey-design
Ingen vurdering ved registrering

DK Hostmaster vurderer ikke, om et domænenavn krænker navne- eller varemærkerettigheder eller udnyttes til andre ulovligheder i forbindelse med en registrering.

darkblue-design
Warehousing er ulovligt

Det er ikke lovligt at registrere et domænenavn med det formål at sælge det igen for at profitere på det.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.