Klag over retten til et domænenavn

Klag over retten til et domænenavn

Hvilke muligheder du har, hvis en anden anvender et .dk-domænenavn til at krænke dine navne- eller varemærkerettigheder? Eller hvis du mener, at du har mere ret til domænenavnet end en anden, der har registreret det? 

Hvem har retten til et domænenavn?

Klagenævnet for Domænenavne behandler sager, som går på, hvem der har ret til at bruge et givet .dk-domænenavn. Det kan f.eks. være, hvis du mener at have særlige rettigheder til et .dk-domænenavn, som en anden allerede har registreret. Klagenævnet for Domænenavne fungerer som et nemt, hurtigere og billigere alternativ til domstolene i denne type konfliktsager og kan træffe afgørelse om at suspendere, slette eller overdrage det .dk-domænenavn, der klages over.

Du kan læse mere om Klagenævnet for Domænenavne på nævnets hjemmeside www.domaeneklager.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning.

Domstol

Det er naturligvis også muligt at indbringe en konflikt om brugsretten til et .dk-domænenavn for de almindelige domstole. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette, kan du læse mere på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk

Klage rettet til DK Hostmaster

I tilfælde af typosquatting eller gentagne overtrædelser af god domænenavnsskik kan en klage over brugsretten af et .dk-domænenavn rettes til DK Hostmaster. Her kan vi træffe afgørelse om suspension og efterfølgende blokering, sletning eller overdragelse af domænenavnet.

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.