Kursus: God domænenavnsskik

Kursus: God domænenavnsskik

Kursus1

I loven om internetdomæner står der, at alle registranter af .dk-domænenavne skal overholde god domænenavnsskik. Det betyder fx, at man ikke må registrere eller opretholde registreringer af .dk-domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. På dette kursus vil du blive klogere på, hvad god domænenavnsskik er, og hvilke kriterier der ligges vægt på i afgørelser om god domænenavnsskik.

Underviser

Clement Salung Petersen er sekretær for Klagenævnet for Domænenavne og lektor ved det Juridiske Fakultet (KU) Københavns Universitet. Siden 2005 har Klagenævnet for Domænenavne, som er et uafhængigt klagenævn nedsat af Erhvervsministeriet, truffet afgørelse i et meget stort antal sager om god domænenavnsskik.

Indhold

 • Efter hvilke kriterier fastlægges ”god domænenavnsskik”?
 • Har erhvervsdrivende bedre ret til .dk-domænenavne end registranter uden en kommerciel interesse (fx forbrugere, foreninger og lign.)?
 • Kan man overtræde god domænenavnsskik ved alene at bruge sit domænenavn til andet end hjemmesider (fx alene til e-mails)?
 • Kan en registrant, som i mange år har opretholdt registreringen af et .dk-domænenavn, blive pålagt at overdrage domænenavnet til en helt nystartet virksomhed, som har en interesse i at bruge netop dette domænenavn?
 • Er det i strid med god domænenavnsskik at ”parkere” et domænenavn hos en udbyder, der herefter anvender domænenavnet til at generere indtægter gennem et automatiseret annonceportalprojekt?
 • Kan anvendelse af .dk-domænenavne til såkaldte ”hadesider” være i strid med god domænenavnsskik?
 • Er det i strid med god domænenavnsskik at bruge et domænenavn til en hjemmeside med ulovligt indhold (fx injurierende indhold eller ophavsretligt beskyttet materiale, som er ulovligt tilgængeliggjort)?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem ”god domænenavnsskik” og markedsføringslovens krav om, at erhvervsdrivende skal overholde ”god markedsføringsskik”?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem ”god domænenavnsskik” og forpligtelserne til ikke at overtræde andres rettigheder efter varemærkeloven, markedsføringsloven og navneloven?
 • I hvilket omfang må man udbyde sit domænenavn til salg?
 • I hvilket omfang er udlejning af et domænenavn tilladt?
 • Hvordan behandler Klagenævnet for Domænenavne sager om disse spørgsmål?

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der interesserer sig for domænenavnsjura, herunder

 • registranter af .dk-domænenavne
 • registratorer for .dk-domænenavne
 • jurister, advokater og andre rådgivere

Praktisk information

Dato:  Tirsdag d. 13. november 2018
Tid: Kl. 9-12
Adresse: Ørestads Boulevard 108, 2300 København S
Pris: Gratis
Sprog: Dansk
Forplejning: Morgenmad
Andet: Husk laptop

Tilmelding

Send en e-mail til tilmelding@dk-hostmaster.dk med kursustitlen, dit navn og evt. firmanavn.

 

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.