Værd at vide

Om .dk

Medlemmer

Medlemmer

advokatsamfundet

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet er en forening, der fører tilsyn med alle landets advokater. De arbejder for borgernes retssikkerhed, et velfungerende retssamfund, samt for advokaters uafhængighed. 

www.advokatsamfundet.dk

Danske advokater

Danske Advokater

Danske Advokater er en brancheforening for danske advokatvirksomheder. De arbejder for at udvikle og styrke den enkelte virksomhed og advokatbranchen til gavn for branchen såvel som for samfundet gennem offentlige debatter om jura og retssikkerhed. 

www.danskeadvokater.dk

danske medier

Danske Medier

Danske Medier er de private, professionelle mediers talerør i forhold til danske og internationale myndigheder og arbejder med alle spørgsmål af betydning for medierne. Danske Medier er samlingspunkt for 300 medievirksomheder med tilsammen omkring 1.000 medier. Medlemmerne distribuerer indhold på alle typer platforme: Dagblade, magasiner, ugeblade, internetmedier, fagblade, tidsskrifter, specialmedier, ugeaviser samt radio og tv. 

www.danskemedier.dk

dansk energi

Dansk Energi

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

www.danskenergi.dk

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening, der arbejder for at skabe konkurrencekraft for deres medlemsvirksomheder ved at bistå med rådgivning og varetage virksomhedernes politiske interesser over for alle forskellige myndigheder.

www.danskerhverv.dk

DI

Dansk Industri

DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark. De arbejder med rådgivning, netværk og varetager deres medlemmers politiske interesser.

www.di.dk

dansk it

Dansk IT

Dansk IT er en medlemsforening for IT-professionelle, der arbejder for at understøtte IT i samfundet ved at sætte den politiske og faglige dagsorden inden for IT og understøtte IT-kompetencer hos den enkelte IT-bruger og de professionelle.

www.dit.dk


dkuug

DKUUG

DKUUG (Dansk Unix User Group) er en dansk IT-forening, hvis formål er at støtte og udbrede viden om åbne systemer, standarder og software, der primært benytter Unix, BSD og Linux baserede systemer med åben software i Danmark.

www.dkuug.dk

emaerket

e-mærket

e-mærket er hele Danmarks garanti for sikker og gennemsigtig e-handel. e-mærket certificerer de gode webshops og kæmper for at løfte niveauet og få alle med.  For virksomhederne betyder det et boost til både butik og bundlinje. e-mærket repræsenterer en bred stifterkreds – fra Forbrugerrådet Tænk til Dansk Erhverv og DI.

www.emaerket.dk

Finans danmark

Finans Danmark

Finans Danmark er interesseorganisationen for bankerne i Danmark. De involverer sig i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes forretningsvilkår.

www.finansdanmark.dk

taenk

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation med mere end 70.000 personlige medlemmer og 31 medlemsorganisationer. De arbejder for forbrugerrettigheder ved at forbedre vilkårene for forbrugere overfor relevante organisationer og myndigheder i Danmark.

www.taenk.dk

fda

Forenede Danske Antenneanlæg

FDA er en interesseorganisation for 195 brugerejede antenneanlæg i Danmark. Antenneanlæggene leverer tv- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til anten­neanlæggenes medlemmer.

www.fda.dk

horesta

HORESTA

Horesta er hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende branche- og arbejdsgiverorganisation med ca. 1.800 medlemmer. De arbejder for at sikre politisk indflydelse og interessevaretagelse for turist- og oplevelseserhvervet. 

www.horesta.dk

ibfo

Internet Branchens Fællesorganisation

Bag organisationen står en række virksomheder, som beskæftiger sig med registrering og salg af domæner, internetvirksomheder indenfor hostingbranchen samt virksomheder, der leverer diverse internetbaserede serviceydelser. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og at skabe netværk mellem medlemmer.

www.ibfo.dk

it branchen

IT Branchen

ITB er en medlemsorganisation, der arbejder for at skabe et digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og borgere. De understøtter en professionel it-branche, der bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark. 

www.itb.dk

rettighedsalliancen

RettighedsAlliancen

RettighedsAlliancen er en interesseorganisation, som repræsenterer mere end 100.000 danske rettighedshavere fra film-, musik-, tekst- og designbranchen. Organisationen arbejder for at sikre fair forretningsvilkår og rammer for medlemmernes produkter på digitale platforme med det formål at sikre forretningsgrundlaget for deres fremtidige virke og eksistens.

www.rettighedsalliancen.dk

Raadet for digital sikkerhed

Rådet for digital sikkerhed

Rådet for digital sikkerhed er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for at fremme et frit og digitalt samfund for alle. De arbejder for, at Danmark forbliver en digital nation med en god balance mellem effektiv brug af moderne teknologi, beskyttelse mod digitale trusler og den enkeltes ret til privatliv.

www.digitalsikkerhed.dk

advokatsamfundet

Digitalt Ansvar

Digitalt Ansvar er videnscenter for digitale krænkelser og digital vold. De har siden 2017 arbejdet for at bekæmpe og forebygge digitaliseringens skyggesider – ved at udarbejde og formidle viden og ved at samle fagfolk, forskere og organisationer i et samarbejde for mere digital ansvarlighed.

www.digitaltansvar.dk

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.