Afgørelse fra Datatilsynet

Datatilsynet er d. 27. februar kommet med afgørelse i en sag, hvor der er blevet klaget over DK Hostmasters håndtering af personoplysninger.

Datatilsynet finder, at DK Hostmasters behandling af personoplysninger om klager er sket i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Bedre information om visning af oplysninger

Datatilsynets påpeger i afgørelsen, at DK Hostmaster burde have informeret klager bedre om visning af dennes adresse i DK Hostmasters selvbetjening. Klager fandt, at DK Hostmaster uden at oplyse tilstrækkeligt om det, har vist vedkommendes adresse til registranter, hvor klager er registreret som fuldmægtig/betaler på deres domænenavne.

Allerede tilbage i foråret 2019 implementerede vi en tekstændring i de automatiserede e-mails, som sendes fra vores system, så der informeres bedre om visning af kontaktinformation, når man indgår rollen som betaler og fuldmægtig.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.