Høring: Større sikkerhed og valgfrihed for registranter i håndteringen af .dk-domænenavne

DK Hostmaster har sendt udkast til nye vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn i offentlig høring frem til den 7. februar 2020. De nye vilkår sendes i høring for at skabe den gennemsigtighed, som DK Hostmaster ifølge domæneloven skal sikre.

Baggrunden for at ændre vilkårene er DK Hostmasters fortsatte indsats for at skabe sikkerhed og tryghed i .dk-zonen på internettet. En registrant af et .dk-domænenavn vil med de nye vilkår bl.a. få nemmere ved at passe på sit domænenavn, og samtidig tilgodeses samfundets behov for, at registrantens identitetsoplysninger er korrekte i DK Hostmasters database.  

Valgfrihed for registranter

Vilkårene afspejler en markant udbygning af den danske model for administration af domænenavne. Som noget nyt kan en registrant vælge en ordning, hvor en virksomhed, som forhandler domænenavne, kan tilbyde registranten at varetage håndteringen af et domænenavn (registratorhåndtering). Det er bl.a. intentionen med denne ordning at gøre det nemmere for registranten at få betalt rettidigt for domænenavnet og dermed sikre sin fortsatte brugsret.

Det vil stadig være muligt for en registrant selv at håndtere sit domænenavn, eventuelt ved brug af en fuldmægtig eller en betaler (registranthåndtering).

Skærpet kontrol med registrantoplysninger

Med de nye vilkår vil en registrant fremover skulle være ekstra opmærksom på mails fra DK Hostmaster med anmodning om dokumentation for korrekte identitetsoplysninger. Fristen for fremsendelse af dokumentation bliver 25 dage.

Denne ændring beror på, at der med en kommende ændring af bekendtgørelse om internetdomænet .dk skal gennemføres en undersøgelse af en registrants identitetsoplysninger, hvis DK Hostmaster modtager en henvendelse med en begrundet mistanke om, at oplysningerne ikke er retvisende. Dette er en udbygning af den kontrol, som DK Hostmaster af egen drift allerede gennemfører i dag.

Konsekvensen af manglende dokumentation er suspension og efterfølgende sletning af domænenavnet.

Andre ændringer

Et domænenavn vil ved manglende betaling fremover kun være suspenderet i 30 dage, inden det slettes, mod i dag tre måneder.

Vilkårene understøtter desuden registratorernes indsats for en øget udbredelse og promovering af sikkerhedsteknologien, DNSSEC.

Høringssvar

Udkast til nye vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn kan læses her. Til og med den 7. februar 2020 modtager DK Hostmaster høringssvar fremsendt til juridisk chef, Henriette Vignal-Schjøth, hvs@dk-hostmaster.dk

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.