Høring over reviderede Generelle Vilkår og ny Navneserveraftale

Vi vil gerne høre din mening. Der er høringsfrist d. 23. nov. 2015 kl. 10.00.

DIFO har sendt udkast til reviderede Generelle Vilkår samt ny Navneserveraftale for DK Hostmaster i bred høring.

Evt. kommentarer til de reviderede Generelle Vilkår og Navneserveraftalen bedes være DK Hostmaster i hænde senest den 23. november 2015 kl. 10.

!OBS. Der er ikke længere adgang til udkastene.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.