Nye Generelle Vilkår

DK Hostmaster varsler hermed ikrafttrædelse af nye Generelle Vilkår, pr. 18. januar 2016.

De nye generelle vilkår kan læses her

De nye Generelle Vilkår vil fra 18. januar 2016 gælde for både nye som eksisterende .dk domænenavne.

De Generelle Vilkår har været sendt i offentlig høring med høringsfrist den 23. november 2015. I DK Hostmasters høringsnotat er der redegjort for DK Hostmasters kommentarer til de modtagne høringssvar.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.