Prisændring for overdragelse af .dk-domænenavn

Pr. 1. januar 2019 koster det 50 kr. at få overdraget et .dk-domænenavn og derved blive ny registrant af domænenavnet.

De 50 kr. vil blive opkrævet, når den nye registrant accepterer overdragelsen på DK Hostmasters selvbetjening.

Den nye pris for overdragelse af et domænenavn dækker over de administrationsomkostninger, der er forbundet med, at en ny registrant skal have overdraget brugsretten til et domænenavn fra den tidligere registrant af domænenavnet. Disse omkostninger kan sidestilles med omkostningerne ved at oprette et nyt domænenavn.

Samling af domænenavne på ét bruger-id kan stadig gennemføres uden omkostninger ved at benytte funktionen ”Sammenlæg bruger-id” på DK Hostmasters selvbetjening, hvis domænenavnene har samme registrantoplysninger.

 

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.