FAQ - Jura

Du skal henvende dig hos folkeregistret og ansøge om navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret. Når du har opnået navne- og adressebeskyttelse vil du også blive anonym i whois-databasen.

Læs mere om navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk 

Registrant

Når du har købt et .dk-domænenavn er du registrant af domænenavnet. Det er dig, som har indgået aftalen med DK Hostmaster, og du har derfor brugsretten til det.

Så længe du betaler dit periodegebyr i tide, beholder du brugsretten til domænenavnet.

Som registrant kan du foretage alle rettelser vedrørende domænenavnet på vores online selvbetjening.

Fuldmægtig

Registranten kan give en anden person eller virksomhed fuldmagt til at udføre handlinger vedrørende domænenavnet. Denne rolle kaldes fuldmægtig og vil få tilknyttet et separat bruger-id.

Nogle handlinger, som er igangsat af fuldmægtig, skal godkendes af registranten. Det gælder f.eks. overdragelse eller sletning af domænenavnet.

Betaler

Registranten kan videregive betalingen af domænenavnet til en anden person eller virksomhed. Denne rolle kaldes betaler og vil få tilknyttet et separat bruger-id.

Betaleren kan ikke udføre andre handlinger end at betale for domænenavnet.

Domænenavne kan i princippet ikke ejes af nogen. Alle domænenavne, der ender på .dk betragtes som en offentlig ressource. 

Når du registrerer et domænenavn, ejer du derfor ikke domænenavnet. Men så længe du betaler dit periodegebyr, har du brugsretten til domænenavnet.

Hvis aftalen med DK Hostmaster ikke overholdes kan vi suspendere dit domænenavn og i sidste ende slette din registrering, hvorefter andre vil have mulighed for at registrere navnet.

Hvis du ikke betaler periodegebyret for dit domænenavn (50 kr. pr. år), suspenderer vi domænenavnet.

Det betyder, at din hjemmeside eller e-mailadresse ikke virker, fordi vi har taget det ud af .dk-zonen.

Du kan nemt få din hjemmeside eller e-mailadresse til at virke igen ved at genoprette domænenavnet på vores online selvbetjening. Det koster et genopretningsgebyr på 125 kr. pr. domænenavn.

Et domænenavn kan være suspenderet i tre måneder. Hvis det ikke bliver genoprettet inden de tre måneder, sletter vi registreringen af domænenavnet.

Læs mere om suspension 

Copyright 2016 All Rights Reserved.