Nye beslutninger på baggrund af feedback

Nye beslutninger på baggrund af feedback

Siden vi præsenterede den nye forhandlermodel, har vi fået mange gode og relevante spørgsmål fra jer samt kommentarer til indholdet af forhandlerløsningen og udrulningen af den.Tak for dem.

På baggrund af de kommentarer, har vi truffet følgende beslutninger.

Beslutning 1

Releasen af vores nye løsning blive delt op i to faser. I fase 1 releases en række systemforbedringer samt overgangen til forhandlerkontoen, der betyder, at der skal ske en forudbetaling for domænenavne. Fase 1 var planlagt til release i november.

OBS! Releasen af fase 1 er udskudt. Der vil foreligge en ny plan i uge 49

I fase 2 releases de elementer, der muliggør, at en registrant kan vælge forhandlerhåndtering. Fase 2 releases 1. marts 2021, der er næste mulige releasevindue.

Vi har truffet denne beslutning for at sikre, at alle har tid nok til at blive klar til den nye forhandlermodel.

Beslutning 2

Vi har arbejdet med en 6 måneders periode, i hvilken man som forhandler selv kan hente et authinfo-token ved et skift af forhandler. Den periode forlænges til 12 måneder – fortsat med det kriterie, at det kun kan ske for de domænenavne, hvor forhandleren også er navneserveransvarlig.
 


Vi har truffet denne beslutning for at sikre, at overgangen til den nye forhandlermodel kan passes ind i allerede kørende fornyelsesflows hos vores forhandlere.

Testmiljø

Vi melder nærmere ud om tilgængeligheden af testmiljøet for EPP, og hvad der teknisk vil være af krav til november-releasen og marts-releasen.
Det gør vi seneste den 16. september.

Ny forhandlerkontrakt

Den nye forhandlerkontrakt skal fortsat underskrives, da den vedrører overgangen til forhandlerkontoen. Kontrakten skal senest underskrives 30 dage efter, at den er modtaget.

 

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.