Nye beslutninger på baggrund af feedback

Nye beslutninger på baggrund af feedback

Siden vi præsenterede den nye forhandlermodel, har vi fået mange gode og relevante spørgsmål fra jer samt kommentarer til indholdet af forhandlerløsningen og udrulningen af den. Tak for dem.

På baggrund af de kommentarer, har vi truffet følgende beslutninger.

Beslutninger

Vi har arbejdet med en 6 måneders periode, i hvilken man som forhandler selv kan hente et authinfo-token ved et skift af forhandler. Den periode forlænges til 12 måneder – fortsat med det kriterie, at det kun kan ske for de domænenavne, hvor forhandleren også er navneserveransvarlig.

Vi har truffet denne beslutning for at sikre, at overgangen til den nye forhandlermodel kan passes ind i allerede kørende fornyelsesflows hos vores forhandlere.

fornyelsesflow

 

Ny forhandlerkontrakt

Den nye forhandlerkontrakt skal fortsat underskrives, da den vedrører overgangen til forhandlerkontoen. Kontrakten skal senest underskrives 30 dage efter, at den er modtaget.

 

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.