Regler

Regler

Her kan du finde de vilkår og betingelser, som en registrant indgår i, når vedkommende bekræfter en aftale om brugsretten til et domænenavn. Du finder også en beskrivelse af den lovgivning, der sætter rammerne DK Hostmasters administration af .dk-domænenavne.

DK Hostmasters vilkår 

Når man registrerer et domænenavn, indgår man en aftale om brugsretten med DK Hostmaster. Vores vilkår beskriver, hvilke betingelser og forpligtelser, som hhv. kunden og DK Hostmaster har til denne aftale.

Læs mere om vores brugervilkår her.

Domænelovgivningen

Alle domænenavne, der ender på .dk betragtes som en offentlig ressource. De er tildelt den danske stat af ICANN, som er den globale administrator af internettets domænenavnssystem. 

Lov om internetdomæner har derfor til formål af give rammerne for adgang til og anvendelse og administration af internetdomæner med henblik på at fremme en innovativ internetudvikling i samfundet.

Loven skaber grundlag for, at der kan gives en tilladelse til at være administrator. Foreningen, Dansk Internet Forum (DIFO) har i dag tilladelsen, og administrationen af .dk-domænenavne foretages i praksis af DK Hostmaster, som DIFO er eneejer af.

Læs mere om domæneloven.

Persondatapolitik

Vores persondatapolitik udspringer af den almindelige lovgivning om persondatabeskyttelse. Politikken sætter bl.a. regler for, hvordan vi indsamler persondataoplysninger, hvordan vi udleverer oplysninger om registranter og registrantens indsigtsret. 

Læs mere om vores persondatapolitik.

darkblue-design
Warehousing er ulovligt

Det er ikke lovligt at registrere et domænenavn med det formål at sælge det igen for at profitere på det.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.