Sådan anmelder du en registrant for forkerte kontaktoplysninger

Sådan anmelder du en registrant for forkerte kontaktoplysninger

Domænelovens § 18 kræver, at DK Hostmaster fører en såkaldt WHOIS-database, der skal være retvisende, opdateret og offentlig om navn, adresse og telefonnummer på alle registranter af et .dk-domænenavn. Kravet om, at oplysningerne skal være offentlige, gælder dog ikke for de registranter, der har navne- og adressebeskyttelse eller anden ret til at hemmeligholde sine oplysninger ved lov.

Hvis du har en begrundet mistanke om, at en registrants oplysninger i databasen ikke er retvisende, kan du sende en anmeldelse til DK Hostmaster. Din anmeldelse skal indeholde følgende indholds- og formkrav.

Du skal indsende din anmeldelse til DK Hostmaster via vores kontaktformular

I kontaktformularen skal du tydeligt angive:

  • Din email-adresse,
  • domænenavnet, hvis registrant efter din vurdering står opført med forkerte oplysninger i WHOIS-databasen,
  • en begrundelse for din mistanke om, at oplysningerne er forkerte, og
  • evt. dokumentation for din begrundede mistanke.

Enhver anmeldelse vil blive modtaget af DK Hostmaster, som vurderer, om din anmeldelse er så velbegrundet, at en yderligere undersøgelse bør iværksættes. Du vil modtage bekræftelse på din anmeldelse.

Hvis DK Hostmaster efter at have gennemført den nævnte undersøgelse ikke kan fastslå, at den pågældende registrants oplysninger om navn, adresse eller telefonnummer er retvisende, vil registrantens domænenavn blive suspenderet. Det sker inden udløb af 30 dage efter, at DK Hostmaster modtog din anmeldelse. Efter 30 dage fra tidspunktet for suspension af domænenavnet, vil domænenavnet blive slettet.

Denne anmeldelsesordning er etableret på baggrund af § 15 i bekendtgørelsen om internetdomænet .dk, læs bekendtgørelsen her.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.