Typosquatting

Typosquatting

Typosquatting indebærer, at et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed skaber trafik på egen hjemmeside.

Det kan være når en bruger foretager en fejlagtig indtastning, stavefejl eller ombytning af ord.

Sådan gør du

Udfyld nedenstående skema og sende det til suspension@dk-hostmaster.dk.

Klageformular til klage over typosquatting

Vi vil herefter undersøge sagen og træffe afgørelse om, hvorvidt klagen skal føre til suspension, blokering eller sletning af domænenavnet.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

For at DK Hostmaster kan suspendere domænenavnet på baggrund af denne regel, er der fire betingelser, der skal være opfyldt:

  1. For det første skal det domænenavn, som du klager over, være registreret senere end dit eget domænenavn.
  2. For det andet skal der være en nærliggende risiko for, at brugere af internettet, der forsøger at komme ind på din hjemmeside under dit .dk-domænenavn, ved en fejltastning, stavefejl eller ombytning af ord i stedet kommer over på den hjemmeside eller tjeneste, der er tilgængelig under det domænenavn, der klages over. Dette krav vil navnlig være opfyldt i tilfælde, hvor registranten bevidst har lagt sig tæt op ad et eksisterende velkendt domænenavn, fx ”danskbank.dk” i stedet for ”danskebank.dk”, og dermed får trafik fra brugere, der foretager en stave- eller indtastningsfejl i forsøget på at finde den retmæssige varemærkeindehavers hjemmeside. Bestemmelsen vil primært finde anvendelse i de situationer, hvor denne effekt har været tilsigtet fra registrantens side. At to domænenavne udtalemæssigt ligger tæt på hinanden er ikke tilstrækkeligt, hvis ikke også deres stavemåde gør det. Anvendelsen af domænenavnet ”coghor.dk” medfører eksempelvis ikke en nærliggende risiko for, at brugere, der ønsker at komme ind på ”seoghor.dk” ledes til en forkert side ved en indtastnings- eller stavefejl.
  3. For det tredje er det en forudsætning, at registranten af det domænenavn, der klages over ikke har navne- eller varemærkerettigheder eller anden loyal grund til at bruge domænenavnet. Anden loyal grund kan bl.a. være, hvis registranten benytter domænenavnet til erhvervsmæssige formål, som er lig med dine, således at der er tale om konkurrerende virksomheder. I disse situationer kan DK Hostmaster ikke vurdere, hvem af Jer der er berettiget til domænenavnet, hvorfor en sådan sag må afgøres af Klagenævnet for Domænenavnet eller de almindelige domstole. Dette vil også være tilfældet selv om du kan bevise, at du registrerede dit domænenavn tidligere end det domænenavn, du klager over jf. den første betingelse.
  4. For det fjerde skal registranten af det .dk-domænenavn, der klages over eller en nærtstående fysisk eller juridisk person til denne, have registreret mindst 2 andre domænenavne med samme risiko.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle fire betingelser skal være opfyldt, for at vi kan suspendere domænenavnet. Hvis alle fire betingelser ikke er opfyldt, er DK Hostmaster ikke berettiget til at suspendere domænenavnet med baggrund i denne bestemmelse.

For yderligere oplysninger og for den nøjagtige ordlyd af denne suspensionsbestemmelse henviser vi til punkt 8.3.3 i DK Hostmasters vilkår.

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.