Udlevering af oplysninger

Udlevering af oplysninger

Her kan du læse om, hvilke oplysninger der er tilgængelige hos DK Hostmaster, og hvad der skal til, hvis du ønsker at få udleveret oplysninger.

Tilgængelige oplysninger

DK Hostmaster har samlet alle oplysninger omkring registrerede .dk domænenavne i en database, som vi kalder whois-databasen. Her findes oplysninger om registrant, fuldmægtig, navneservere, domænenavnets oprettelses dato mv. Find offentlige oplysninger her

Ifølge domæneloven er DK Hostmaster forpligtet til at levere en offentlig tilgængelig database, så du som bruger af det danske navnerum kan se, hvem der har registreret et givent .dk-domænenavn.

Ikke-tilgængelige oplysninger

Der er dog undtagelser. Det er f.eks. personer med navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret. De er omfattet af persondataloven, og vi viser derfor ikke deres oplysninger.

Herudover viser vi ikke, hvem der betaler for et .dk-domænenavn. Det skyldes, at vi mener, at dette er en sag imellem registranten og betaler.

Brug for udlevering af oplysninger?

Hvis du har brug for oplysninger, f.eks. til en retslig tvist, som ikke er offentlige, skal du henvende dig til os. For at vi kan vurdere din henvendelse, har vi brug for, at du uddyber, hvilke oplysninger du har brug for, og i hvilken forbindelse oplysningerne skal bruges.

Hvis vi ikke mener, at anmodingen er fyldestgørende, beder vi om yderligere oplysninger. Ellers vil vi behandle din anmodning om oplysninger med baggrund i gældende lovgivning, vores forretningsbetingelser og praksis på området.

Såfremt du er tredje part til et domænenavn og ønsker oplysninger, er det vigtigt, at du dokumenterer en retlig interesse i oplysningerne, da vi ellers ikke udleverer oplysninger. Såfremt du forespørger om oplysninger på vegne af en registrant, bedes du fremsende fuldmagt i forbindelse med din henvendelse.

Domænenavne med en anden endelse end .dk kan vi ikke hjælpe med.

Hvis du har brug for oplysninger vedrørende et .dk-domænenavn, kan du sende din anmodning til
oplysninger@dk-hostmaster.dk.

Se mere her, for information om udlevering af oplysninger om en anonym registrant.

Se mere her, hvis du er politi, der ønsker oplysninger udleveret

Copyright 2016 All Rights Reserved.