Udlevering af oplysninger om anonyme registranter

Udlevering af oplysninger om anonyme registranter

For at få udleveret oplysninger om en anonym registrant, skal du have en retlig interesse. Her kan du læse, hvordan du anmoder om at få udleveret oplysninger om anonyme registranter, og hvordan vi håndterer din anmodning og træffer afgørelse i sagen.

Brug for oplysninger om en anonym registrant?

Hvis du har brug oplysninger om en anonym registrant, skal du sende en anmodning om at få udleveret oplysningerne pr. e-mail til adressen oplysninger@dk-hostmaster.dk.

Det er vigtigt, at din anmodning indeholder oplysninger om:

  • hvem der ønsker oplysningerne 
  • hvad oplysningerne skal bruges til
  • redegørelse og dokumentation for din retlige interesse i oplysningerne

Sådan håndterer DK Hostmaster din anmodning?

Når vi har modtaget din anmodning, vurderer vi indledningsvis, om du har en retlig interesse i at få udleveret oplysningerne. Hvis vi vurderer, at dette er tilfældet, videresendes din anmodning til den anonyme registrant. Registranten får herefter 14 dage til at acceptere, at oplysningerne udleveres, eller til at komme med indsigelser mod at oplysningerne udleveres.

Afgørelse om udlevering 

Når fristen er udløbet, træffer vi afgørelse om, hvorvidt oplysningerne kan udleveres. Ved afgørelsen lægges vægt på de oplysninger, som vi har modtaget fra dig, og de oplysninger, vi har modtaget fra registranten. Herudover overvejer vi f.eks. også, om sagen er af hastende karakter, eller om en editionskendelse kan afventes.

I de tilfælde, hvor vi træffer afgørelse om ikke at udlevere de ønskede oplysninger, og hvor du har brug for oplysningerne til afklaring af, hvem der eventuelt skal sagsøges, har du mulighed for at begære en editionskendelse mod DK Hostmaster i henhold til RPL §299 i forening med RPL 343, stk.1, som i henhold til gældende retspraksis indeholder hjemmel til at opnå retskendelse om udlevering af oplysninger fra tredjemand, selv om det ikke sker til brug for en verserende retssag

For den fulde ordlyd af DK Hostmasters procedure for udlevering af oplysninger om anonyme registranter, herunder hvilke yderligere kriterier, DK Hostmaster lægger til grund for afgørelsen, se her

Klagemuligheder

Læs mere om dine klagemuligheder, hvis du ikke er tilfreds med DK Hostmasters afgørelse.

Hvis du selv er den anonyme registrant

Læs mere om, hvilken beskyttelse, du har, når du er anonymt registreret DK Hostmaster.

Copyright 2016 All Rights Reserved.