Udlevering af oplysninger om tidligere registreringer

Udlevering af oplysninger om tidligere registreringer

Hvis du tidligere har haft et domænenavn, som du har brug for oplysninger om, kan du bede om at få dem udleveret. Hvis du er en privatperson, har vi kun mulighed for at udlevere oplysninger, der er højst fem år gamle.

Det gør du ved at udfylde vores kontaktformular.

Hvis du har brug for oplysninger om andres tidligere registrering

Vi udleverer kun oplysninger om tredje part, hvis der er tale om en retlig interesse. En retlig interesse kan være, at oplysningerne vil medføre en ændring i din retstilstand, eller er nødvendig for at ændre retstilstanden eller skal bruges for at gøre en ret gældende.

Der vil eksempelvis være tale om en retlig interesse, når oplysningerne om navn og adresse har betydning for udfaldet af en verserende eller forestående retssag, herunder har betydning for om en retssag kan anlægges.

Hvis du har brug for at få udleveret oplysninger om navn, adresse og CVR-nummer på den eller dem, der tidligere har været registrant, fuldmægtig eller betaler på domænenavnet, kan du anmode om ved at udfylde vores kontaktformular.

Når vi har modtaget din anmodning, foretager vi en vurdering af, om du har en retlig interesse i at få udleveret oplysningerne og træffer på den baggrund afgørelse om, hvorvidt du kan få udleveret oplysningerne og i givet fald hvilke oplysninger, du kan få udleveret.

Hvis der er tale om personoplysninger, skal du være opmærksom på, at vi kan iværksætte en høring af den pågældende registrant. Vi ikke har mulighed for at udlevere oplysninger, der er mere end fem år gamle ved sager om personoplysninger.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med DK Hostmasters afgørelse, har du mulighed for at klage.

lightgrey-design
Hvad er en retlig interesse?

En retlig interesse er når oplysningerne kan ændre din retstilstand eller behøves for at gøre en ret gældende. Det er en retlig interesse, når informationen har betydning for udfaldet af en verserende eller forestående retssag, eller for om en retssag kan anlægges.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.