Udlevering af oplysninger om tidligere registreringer

Udlevering af oplysninger om tidligere registreringer

Her kan du læse, hvad der skal til, for at DK Hostmaster udleverer oplysninger om tidligere registreringer af .dk domænenavne, og hvad du skal være opmærksom på, når du anmoder om oplysningerne.

Hvis du selv er tidligere registrant af domænenavnet

Hvis du tidligere har haft et domænenavn, som du har brug for oplysninger om, eksempelvis hvilken periode du havde brugsretten i, kan du anmode om oplysninger om din egen tidligere registrering ved at skrive en e-mail til oplysninger@dk-hostmaster.dk.

Det er vigtigt, at det af din henvendelse fremgår tydeligt: 

  • hvem du er
  • hvilke oplysninger, du har brug for.

Bemærk, at hvis du er en privatperson, har vi kun mulighed for at udlevere oplysninger, der er højst fem år gamle.

Hvis du har brug for oplysninger om andres tidligere registrering

Hvis du har brug for at få udleveret oplysninger om navn, adresse og CVR-nummer på den eller dem, der tidligere har været registrant, fuldmægtig eller betaler på domænenavnet, kan du anmode om ved at skrive en e-mail til oplysninger@dk-hostmaster.dk.

Din anmodning skal indeholde oplysninger om: 

  • hvem der ønsker oplysningerne
  • hvad oplysningerne skal bruges til
  • redegørelse og dokumentation for din retlige interesse i, at få oplysningerne udleveret.

Når vi har modtaget din anmodning, foretager vi en vurdering af, om du har en retlig interesse i at få udleveret oplysningerne og træffer på den baggrund afgørelse om, hvorvidt du kan få udleveret oplysningerne og i givet fald hvilke oplysninger, du kan få udleveret.

Hvis der er tale om personoplysninger, skal du være opmærksom på, at DK Hostmaster ikke har mulighed for at udlevere oplysninger, der er mere end fem år gamle.

Klagemuligheder

I de tilfælde, hvor vi træffer afgørelse om ikke at udlevere de ønskede historiske oplysninger, og hvor du har brug for oplysningerne til afklaring i forbindelse med en igangværende retssag, har du mulighed for at begære en editionskendelse mod DK Hostmaster med henblik på at få oplysningerne udleveret. Hvis du har brug for oplysningerne til afklaring af, hvem der eventuelt skal sagsøges, har du mulighed for at begære en editionskendelse i henhold til RPL §299 i forening med RPL 343, stk.1, som i henhold til gældende retspraksis indeholder hjemmel til at opnå retskendelse om udlevering af oplysninger fra tredjemand, selv om det ikke sker til brug for en verserende retssag.

Hvis du ikke er tilfreds med DK Hostmasters afgørelse, har du mulighed for at klage.

Copyright 2016 All Rights Reserved.