Udlevering af oplysninger til offentlige myndigheder

Udlevering af oplysninger til offentlige myndigheder

DK Hostmaster kan udlevere oplysninger om registranter til følgende offentlige myndigheder. 

Politi og anklagemyndighed

Personoplysninger, som er knyttet til registreringer af .dk-domænenavne kan i henhold til persondataloven udleveres til politi og anklagemyndighed, når oplysningerne skal bruges til efterforskning af strafbare forhold. De berørte personer vil ikke blive orienteret om udleveringen. Læs mere her

Klagenævnet for Domænenavne

Personoplysninger, som er knyttet til registreringer af .dk-domænenavne kan i henhold til domæneloven udleveres til Klagenævnet for Domænenavne, når oplysningerne skal bruges som led i klagenævnets behandling af en klagesag.

Kulturministeriet

Når det følger af reglerne i pligtafleveringsloven, kan personoplysninger, som knytter sig til registreringer af .dk-domænenavne i henhold til persondataloven udleveres til Kulturministeriet. De berørte personer vil ikke blive orienteret om udleveringen.

Skat

Personoplysninger, som er knyttet til registreringer af .dk domænenavne og bruger-id, kan udleveres til Skat, når anmodningen om udlevering har baggrund i skattekontrollovens §8 C og/eller momslovens §75, stk. 1. Ved en sådan udlevering vil DK Hostmaster orientere de berørte personer, medmindre Skat anmoder om, at dette ikke sker.

Datatilsynet

Personoplysninger, som er knyttet til registreringer af .dk-domænenavne og bruger-id, kan udleveres til Datatilsynet, når anmodningen om udlevering sker som led i Datatilsynets behandling af en klagesag. Ved en sådan udlevering vil DK Hostmaster orientere de berørte personer, medmindre Datatilsynet anmoder om, at dette ikke sker.

Øvrige offentlige myndigheder

For øvrige offentlige myndigheder end dem, der er nævnt herover, gælder, at DK Hostmaster kan udlevere personoplysninger, som er knyttet til registreringen af .dk-domænenavne, hvis dette følger af anden lovgivning, herunder persondataloven.

Ved udlevering af oplysninger i disse tilfælde orienterer DK Hostmaster de berørte personer, medmindre den pågældende offentlige myndighed som led i sin sagsbehandling skønner, at det ikke er hensigtsmæssigt at orientere de berørte personer, og udtrykkeligt anmoder DK Hostmaster om ikke at gøre det.

Anmodning om oplysninger

Er du en offentlig myndighed og ønsker at få udleveret offentlige oplysninger, så læs mere her

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.