Udruldningsprocedurer

Udruldningsprocedurer

DK Hostmaster opsætter eksterne testsystemer, såkaldte sandkasser, på nye og ændrede tekniske systemer. Formålet med disse sandkasser er for det første at skabe bredere eksponering af nyudviklet kode, og for det andet giver det mulighed for, at vores samarbejdspartnere kan afprøve nye funktioner inden de bliver gjort tilgængeligt i produktionssystemerne. Links og vejledning til brug af disse testsystemer findes på siderne for de enkelte services.

Nedestående skema beskriver de tilstræbte minimumstider for den periode som ny software skal være tilgængelige i en sandkasse i. Det viser også annoncering af idriftsættelsestidspunktet, som vil foregå i et servicevindue.

 
  Bagud-kompatibel Tid
Sikkerhed Ja Afhængig af alvor
Nye funktioner Ja 3 uger
Ændring af system Nej 3 måneder*

* DK Hostmaster tilstræber at introducere ændringer af eksisterende funktioner i en bagud-kompatibel måde, sådan at både den gamle og den nye funktioner virker, hvorefter de gamle bliver fjernet efter minimum tre måneder.

Annonceringer om opgraderinger i sandkasser, idriftsættelser i produktion, servicevinduer, og andre vigtige informationer omkring vores tekniske platforme bliver meldt ud på vores tech-announce mailingliste. Fejlretning vil blive udført løbende uden varsel.

Servicevinduer

DK Hostmaster udfører vedligeholdelsesarbejde på driftssystemer, der giver under 5 minutters nedetid på mandage, tirsdage, og onsdage mellem kl. 6:00 og 7:00. Disse bliver ikke varslet.

DK Hostmaster varsler længerevarende servicevinduer, herunder disaster recovery test, mindst 30 dage før udførsel.

Definitioner

  • Sandkasse: Et testmiljø, hvor brugerne kan afprøve en ny service eller funktion.
  • Bagud-kompatibel: Når der er tale om en teknologi, der kan arbejde med input genereret fra en tidligere version af teknologien.
  • Sikkerhed: sikkerhedshuller, der skal lukkes.
  • Nye funktioner: en tilføjelse til et system. Systemet vil også fungere uden den nye funktion.
  • Ændring af funktioner: Afgørende ændringer af et system, så det ikke er bagud-kompatibelt.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.