Ulovligt indhold på nettet – hvad kan infrastruktur-udbydere gøre?

Ulovligt indhold på nettet – hvad kan infrastruktur-udbydere gøre?

kursus

Hvordan opnår man både effektiv online retshåndhævelse og retssikkerhed på internettet i forbindelse med ulovligt indhold? Det spørgsmål bliver i stigende grad relevant i takt med, at behovet for regulering og løsning af tvister om adfærd på nettet presser sig på.

Dette kursus giver en grundlæggende forståelse af, hvordan internettet virker, og hvilke aktører der får det til at ske. Men også hvordan man kan fjerne og blokere for ulovligt indhold uden unødigt at krænke borgernes rettigheder. Vi ser både på det teknisk praktiske, på den seneste danske retspraksis om proportionalitet og prioriteringsrække mellem de aktører, der får det til at ske, og hvordan DK Hostmaster i praksis håndterer krænkende indhold på nettet.

Kurset afholdes fysisk.

Underviser

Laila Sylvesta Jensen er juridisk chef hos DK Hostmaster.

Program

09.00 – 09.05:   Velkomst og introduktion
09.05 – 09.45:   Hvem gør hvad på internettet

  • En præsentation af DK Hostmaster og DK Hostmasters rolle som udbyder af internetfunktionalitet
  • En præsentation af de tjenester, der gør det muligt at finde frem til en hjemmeside. Og af de tjenesteudbydere, der får det til at ske: Internetudbydere, domæneadministratorer, webhosting, hjemmesideejere mv.

09.45 - 10.00:    Pause

10.00 - 10.45:    Fjerne og spærre for indhold på nettet

  • Retslige påbud og forbud målrettet indhold på nettet – hvilken effekt har det på den måde internettet virker på?
  • Hvordan kan uønsket effekt ved retshåndhævelse undgås?

10.45 – 11.00:   Pause

11.00 – 12.00:  Ansvar på nettet i praksis

  • Snitflade mellem retshåndhævelse og domæneadministration – gennemtvingelse af retsafgørelser i praksis 

Målgruppe

Kurset er målrettet embedsmænd, der i disse år oplever et stigende behov for regulering af adfærd på nettet, samt advokater og dommere, som har brug for at forstå, hvad internettets funktionalitet betyder for løsningen af tvister, der opstår på nettet, udfolder sig digitalt, men gør skade i den fysiske virkelighed.

Praktisk information

Dato: 16. november 2022
Tid: Kl. 9-12
Pris: Gratis
Sprog: Dansk
Sted: Ørestads Boulevard 108, 2300 København S

Tilmelding

Send en e-mail til tilmelding@dk-hostmaster.dk med kursustitlen, dit navn og evt. firmanavn.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.