Validering

Validering

Alle registranters navne- og adresseoplysninger i vores database, skal ifølge lovgivningen være valideret.

Det vil sige, at dine oplysninger er valideret, hvis de stemmer overens med de oplysninger, som står i det danske CPR- og CVR register.

For registranter med dansk adresse bliver navne- og adresseoplysningerne sammenholdt, når et domænenavn oprettes.  På den måde kan vi sikre os, at alle kontaktoplysninger på vores registranter er retvisende.

Bedre service

Valideringen af navne- og adresseoplysninger resulterer i en bedre og mere automatiseret service for dig som registrant:

  • Ændringer af navne- og adresseoplysninger i CPR- eller CVR-registret opdateres automatisk i vores system, hvilket mindsker fejlpost og ubetalte regninger.
  • Automatisk anonymisering i vores offentligt tilgængelige whois-database, hvis du er anonymiseret i CPR-registret.

Adresse i udlandet

Hvis du har adresse uden for Danmark, har DK Hostmaster ikke mulighed for at sammenholde dine oplysningerne med et udenlandsk register. Dette betyder, at du selv skal huske at opdatere navne- og adresseoplysninger i vores system.

Du vil heller ikke automatisk blive anonymiseret i vores offentligt tilgængelige whois-database, hvis du ønsker det. Hvis du vil anonymiseres, skal du fremvise dokumentation for, at du har opnået ret til navne- og adressebeskyttelse i henhold til lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

Er du endnu ikke valideret?

DK Hostmaster har siden 1. marts 2015 arbejdet på at validere alle registranter i vores database. Hvis du er én af de få, som det endnu ikke er lykkedes os at validere, kan du få mere information i videoerne herunder.

Alle skal valideres

turkis-design

sss

Alle danske kunder skal valideres via CPR eller CVR nummer

Copyright 2016 All Rights Reserved.