.dk's historie

.dk's historie

I 1999 overtog foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) opgaven med at administrere alle .dk-domænenavne fra Tele Danmark. DIFO nedsatte samme år aktieselskabet DK Hostmaster A/S til at håndtere den daglige drift.

Liberalisering af domænenavne

Et par år inden, i januar 1997, blev registreringen af domænenavne i Danmark liberaliseret. Det blev derved muligt for både institutioner og privatpersoner at registrere .dk-domænenavne hvor det tidligere kun var muligt for ”juridiske institutioner”, f.eks. virksomheder. Liberaliseringen førte til stor stigning i interessen for domænenavne; i januar 1997 var der 7.736 registrerede .dk-domænenavne og i ultimo 1999 var tallet steget til ca. 140.000.

I takt med internettets voksende succes, voksede også behovet for en afklaring af, hvem der skulle stå for tildelingen og administrationen af .dk. Forskellige interessenter fra branchen, både ministerier, brancheorganisationer, foreninger og virksomheder, fandt frem til den løsning, at en forening med medlemmer fra forskellige dele af branchen skulle overtage opgaven fra TeleDanmark.

Således blev foreningen DIFO stiftet den 1. juli 1999 for at fastlægge de overordnede retningslinjer for .dk-domænenavne.

 

.dk i udbudsrunde

I de første ti år varetog DK Hostmaster administrationen på baggrund af en aftale med det daværende Forskningsministerium, men siden 2005 har DK Hostmaster administreret .dk på baggrund af domæneloven. I marts 2014 blev der vedtaget en ny, revideret domænelov.

Som et led af den første domænelov blev der i 2008 igangsat et offentligt udbud om hvem, der skulle stå for administrationen af .dk i de næste fem år. Foruden DIFO tog en anden aktør kampen op, men i sidste ende vandt DIFO udbuddet. Beslutningen blev taget på grundlag af en høring, der viste stor opbakning til DIFO fra det brede danske internetsamfund.

I 2014 fik DIFO og DK Hostmaster igen forlænget administrationstilladelsen frem til 2021.

Kort fortalt startede DK Hostmaster i 1999 med at holde styr på 100.000 domænenavne, til i dag, hvor DK Hostmaster varetager administrationen af over 1,3 millioner registrerede .dk-domænenavne.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.