Worth to know

Worth to know teaser text

Omkostninger pr. domænenavn

Omkostninger pr. domænenavn

Grafen viser de årlige omkostninger per domænenavn sammenlignet med prisen for et årsgebyr. Tallene er opgjort i DKK ved slutningen af året.

Omkostning/pris per domænenavn er udtryk for prisen beregnet på grundlag af domænenavne i regnskabsåret. Domænenavnene indregnet i årsregnskabet er periodiseret i forhold til de perioder for hvilken betalingerne dækker, ligesom der er foretaget nødvendige nedskrivninger ud fra forventningen om fremtidige sletninger af domænenavne.

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.