Betaling

Betaling

Har du spørgsmål om, hvordan du betaler din faktura fra DK Hostmaster eller andre spørgsmål vedrørende betaling, så kan du læse mere her. 

Hvis din hjemmeside eller e-mailadresse ikke virker, kan det være fordi vi har suspenderet dit domænenavn. Den mest almindelige grund er, at vi ikke har modtaget betaling for domænenavnet.

Du kan nemt få din hjemmeside eller e-mailadresse til at virke igen ved at genoprette domænenavnet på vores online selvbetjening (benyt funktionen "Genopret domænenavn"). Det koster et genopretningsgebyr på 125 kr. pr. domænenavn.

Hvis et domænenavn ikke bliver genoprettet inden 30 dage efter suspenderingsdatoen, opsiger vi domænenavnet.

Hvis din hjemmeside eller e-mailadresse ikke virker, kan det være fordi vi har suspenderet dit domænenavn. Den mest almindelige grund er, at vi ikke har modtaget betaling for registreringen af domænenavnet.

Du kan nemt få din hjemmeside eller e-mailadresse til at virke igen ved at genoprette domænenavnet på vores online selvbetjening. Det koster et genopretningsgebyr på 125 kr. pr. domænenavn. Et domænenavn kan være suspenderet i 30 dage. Hvis det ikke bliver genoprettet inden de 30 dage, opsiger vi registreringen af domænenavnet.

Hvis du ønsker at tilmelde dig til Betalingsservice (8,75 kr. pr. faktura), kan du ændre dine betalingsindstillinger på vores selvbetjening under BETALING OG FAKTURAER > Rediger betalingsindstillinger.

Du kan også tilmelde dig direkte i din netbank. Betalingsservice vil herefter give besked til DK Hostmaster om din ændring. Vær opmærksom på, at åbne fakturaer, der er udstedt før du tilmeldte dig Betalingsservice, skal betales manuelt.

Bemærk: Virksomheder skal altid tilmelde sig Betalingsservice direkte i netbank og kan ikke benytte vores selvbetjening til formålet.

Afmelding af Betalingsservice skal du altid gøre i din netbank. Efter afmeldingen vil du automatisk modtage dine fakturaer fra DK Hostmaster på den e-mailadresse, du har angivet hos os. Dette er gratis, men vær opmærksom på, at betalingen skal ske manuelt.

Hvis du ønsker at modtage dine fakturaer i E-boks, skal du redigere dine betalingsindstillinger i vores selvbetjening, hvor du kan vælge dette.

Du skal ligeledes sørge for at tilmelde DK-Hostmaster i din e-boks, i dine indstillinger på www.e-boks.dk.

Hvis du ønsker at afmelde e-boks, og modtage dine fakturaer ad en anden kanal, kan dette ligeledes ændres på vores selvbetjening i dine betalingsindstillinger. 

Validering betyder, at DK Hostmaster sammenligner de navne- og adresseinformationer, der er opgivet til DK Hostmaster med dem, der er registreret i CPR- eller CVR-registeret.

For registranter med dansk adresse bliver navne- og adresseoplysningerne sammenholdt, når et domænenavn oprettes. På den måde kan vi sikre os, at alle kontaktoplysninger på vores registranter er retvisende.

Når dine oplysninger er valideret, behøver du ikke at opdatere dine adresseoplysninger andre steder end i CPR- eller CVR-registeret. Øvrige kontaktoplysninger, som f.eks. e-mailadressen, er du dog stadig forpligtet til at holde opdateret.

Ja, visse udbydere tilbyder denne service.

Din udbyder kan med dit samtykke sætte sig på som betaler af dit domænenavn hos DK Hostmaster, når den første registreringsperiode udløber, og domænenavnet skal fornyes (typisk efter et år).

Når din udbyder er betaler, får du ikke selv tilsendt en faktura fra DK Hostmaster.

Det er desværre ikke muligt at få udsat betalingsfristen på en fremsendt faktura. Hvis vi ikke har modtaget betalingen for dit domænenavn, inden det udløber, vil domænenavnet blive suspenderet.

Det er efterfølgende muligt at genoprette domænenavnet, hvis vi modtager betalingen af periodegebyr samt genopretningsgebyr indenfor 30 dage, efter det er blevet suspenderet. Dette skal betales online på vores selvbetjening med kreditkort.

Bemærk: Hvis et eller flere domænenavne bliver suspenderet, skal der betales et genopretningsgebyr på kr. 125,00 pr. suspenderet domænenavn. Dette skal betales oveni den oprindelige faktura.

Nej. Hvis du har modtaget en faktura, men efterfølgende opsagt et eller flere domænenavne, der fremgår af fakturaen, fremsender vi en kreditnota. 

Hvis du ikke har opsagt alle domænenavnene, som fremgår af fakturaen, skal du modregne kreditnotaen i fakturaen og betale restbeløbet.

NB: Du kan kun modregne kreditnotaen i det fakturanummer, der fremgår af kreditnotaen.

Hvis du modtager fakturaer på forskellige tider af året på forskellige domænenavne, kan du samle det, så du kun modtager én faktura årligt.

Dette kan gøres via vores selvbetjening.

Læs her hvordan.
 

Hvis du ønsker at skifte betaler, skal dette ske på vores selvbetjening. Se hvordan her

Ændringen gælder fra næste gang, domænenavnet skal faktureres.

Når der er udstedt en faktura, er det desværre ikke muligt at skifte betaler, før vi har modtaget betalingen for den allerede fremsendte faktura.

Du modtager en kreditnota, hvis du har opsagt dit domænenavn. Hvis kreditnotaen udgør et tilgodehavende, vil du modtage en separat e-mail inden for få dage, der forklarer, hvordan du kan få dit tilgodehavende tilbagebetale eller overført til et andet domænenavn.

Hvis du har modtaget en faktura på det opsagte domænenavn, vil der på kreditnotaen fremgå hvilket fakturanummer, den udligner. Hvis du ikke har opsagt alle domænenavnene, som fremgår af fakturaen, skal du modregne kreditnotaen i fakturaen og betale restbeløbet.

Bemærk at du kun kan modregne kreditnotaen i det fakturanummer, der fremgår af kreditnotaen.

Ja.

Du skal du stadig betale en faktura med evt. fakturaforsendelsesgebyr på, som allerede er udstedt, selvom du har ændret den måde, hvorpå du modtager fakturaer på.

Ændringen vil først gælde fra næste gang, du modtager en faktura fra os.

Ja, som virksomhed er det muligt at modtage via OIOUBL.

Du kan tilmelde dig ved at logge på vores selvbetjening > BETALINGER OG FAKTURAER > betalingsindstillinger > indtaste virksomhedens EAN-nummer under e-faktura.

Hvis du opsiger dit domænenavn inden registreringsperioden er udløbet, kan du få det resterende periodegebyr tilbagebetalt, hvis:

  • Din registreringsperiode er længere end 1 år (2,3 eller 10 år)
  • Din registreringsperiode endnu ikke er påbegyndt

Hvis registreringsperioden er påbegyndt, vil der være en bindingsperiode på 5 måneder, hvor gebyret ikke kan tilbagebetales. Ved ikke påbegyndte perioder vil hele beløbet blive tilbagebetalt.

Du vil modtage en e-mail fra DK Hostmaster, hvis du har et tilgodehavende på et periodegebyr. Her vil du blive bedt om at logge på vores selvbetjening med bruger-id og adgangskode, hvor du kan indtaste dine bankoplysninger. Vær opmærksom på, at det er registranten af domænenavnet, som modtager denne e-mail og ikke betaleren.
 

Det koster 8,75 kr. pr. faktura at betale via Betalingsservice og 10 kr. at få tilsendt sin faktura til e-Boks.

Se alle DK Hostmasters priser her.
 

Det koster 60 kr. inkl. moms om året at have et .dk-domænenavn.

Pengene dækker de omkostninger, DK Hostmaster har med at vedligeholde en database over alle danske domænenavne og opretholde den danske del af internettets infrastruktur (DNS).

Læs mere om domænenavnsadministration.

Læs mere om DNS
 

Du skal betale dansk moms, hvis du er:

  • En privatperson eller virksomhed med bopæl i Danmark
  • En privatperson, der bor i et EU-land
  • En privatperson eller virksomhed, der bor uden for EU

Du behøver ikke at betale moms, hvis du er en virksomhed med bopæl inden for EU (undtagen Danmark). Virksomheder inden for EU er forpligtiget til at sikre sig, at deres momsnummer (VAT nummer/CVR nummer) er registreret sammen med virksomhedens kontaktoplysninger hos DK Hostmaster.

Dette opdateres via selvbetjeningen under "Rediger kontaktoplysninger". Fakturering uden dansk moms forudsætter således, at der er registreret et korrekt VAT nummer/CVR nummer hos os.

Vi gør opmærksom på, at hvis din virksomhed allerede har registreret et CVR-nummer hos os og du ønsker at ændre dette, kræver det at domænenavnet overdrages fra den gamle til den nye virksomhed.

Læs mere om hvordan man overdrager et domænenavn.

Hvis du ikke betaler periodegebyret for dit domænenavn (60 kr. pr. år), suspenderer vi domænenavnet. Det betyder, at din hjemmeside eller e-mailadresse ikke virker, fordi vi har taget det ud af .dk-zonen.

Du kan nemt få din hjemmeside eller e-mailadresse til at virke igen ved at genoprette domænenavnet på vores online selvbetjening. Det koster et genopretningsgebyr på 125 kr. pr. domænenavn.

Et domænenavn kan være suspenderet i 30 dage. Hvis det ikke bliver genoprettet inden de 30 dage, opsiger vi domænenavnet.

Læs mere om suspension.

Nej, det er desværre ikke muligt at betale din faktura kontant ved at møde op på DK Hostmasters adresse.

Du kan betale dit domænenavn via den faktura, du har fået tilsendt på e-mail eller via vores selvbetjening: selvbetjening.dk-hostmaster.dk.

Betalingen kan også med fordel tilmeldes Betalingsservice. Dette kan privatkunder gøre på vores selvbetjening eller netbank. Erhvervskunder skal tilmeldes via netbank.

Hvis du har afmeldt din Betalingsservice-aftale, efter du har modtaget en faktura fra os, skal du i stedet betale den online med et kreditkort via vores selvbetjening

Hvis du ønsker at vælge en anden måde at modtage faktura / betale på, kan du ændre dine betalingsindstillinger i vores selvbetjening. Klik på ”Min profil” i øverste højre hjørne” under fanen ”Betalingsindstillinger”.

Hvis du har modtaget en faktura, er det desværre ikke muligt at ændre på den periode fakturaen dækker. 

Når fakturaen er betalt, kan du skifte den efterfølgende periode via vores selvbetjening.

Når du er logget ind, klikker du på dropdown-menuen til højre for domænenavnet, og vælger ”skift registreringsperiode”. På den efterfølgende side kan du vælge den ønskede periode.

Bemærk venligst, at den nye periode først gælder fra næste gang domænenavnet faktureres.
 

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt
Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.