Klager og anmeldelser

Klager og anmeldelser

Her finder du de mest stillede juridiske spørgsmål omhandlende klager og anmeldelser. 

Der er tre særlige situationer vedrørende brugen af et .dk-domænenavn, hvor DK Hostmaster på baggrund af Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn er berettiget til at tage et domænenavn fra en registrant.

Det drejer sig om: 

  1. Typosquatting 
  2. Ved en åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet 
  3. Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn.

I alle tre situationer er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt, for at DK Hostmaster er berettiget til at skride ind over for den måde et domænenavn bliver brugt på. Du kan finde mere uddybende information her.

Det afhænger af sagens karakter, hvor du kan klage over indholdet på en hjemmeside.

Hvis der er tale om, at hjemmesiden anvendes til svindel, bedrageri eller andet kriminelt, skal du anmelde sagen til politiet. Se her hvordan du foretager en anmeldelse på politiets hjemmeside.

Der er tre helt særlige situationer, hvor Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn giver DK Hostmaster kompetence til at tage et domænenavn fra registranten på baggrund af den måde domænenavnet bliver anvendt på. Det drejer sig om 1. Typosquatting, 2. Ved åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, og 3. Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn. Du kan finde mere uddybende information om dette her, og om hvordan du indsender en klage til DK Hostmaster.

En klage over anvendelse af et .dk-domænenavn til såkaldt Domain Name Warehousing eller på en måde, som er i strid med God Domænenavnsskik, kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. Læs mere om Klagenævnet på www.domaeneklager.dk.

Du kan altid vælge at indbringe en konflikt vedrørende indholdet på en hjemmeside for de almindelige domstole.

Du kan finde mere uddybende information om dine klagemuligheder her.

Hvis der er tale om kriminelle forhold på nettet, f.eks. svindel, bedrageri eller lignende, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det gælder også sager om misbrug af personlige oplysninger på en hjemmeside og sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, f.eks. salg af kopivarer.

Du kan læse mere om anmeldelser til politiet og foretage din anmeldelse på politiets hjemmeside.

Hvis du er udsat for typosquatting, kan du klage til DK Hostmaster. Typosquatting indebærer, at et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed leder brugeren over på en helt anden hjemmeside end den, brugeren ønskede.

Det kan være domænenavne, der udnytter, at en bruger foretager en fejlagtig indtastning, stavefejl eller ombytning af ord.

For at DK Hostmaster kan gøre noget ved et .dk-domænenavn på grund af typosquatting, er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt. Du kan finde mere information om typosquatting og betingelserne, som skal være opfyldt her.

Der er tre særlige situationer, hvor DK Hostmaster har kompetence til at tage et domænenavn fra en registrant på baggrund af brugen af domænenavnet. Disse tilfælde er beskrevet i afsnit 9 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Det drejer sig om 1. Typosquatting, 2. Åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, eller 3. Åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn.

I alle tre situationer er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt, for at DK Hostmaster er berettiget til at gøre noget ved et domænenavn. Du kan finde mere uddybende information her, og om hvordan du indsender en klage til DK Hostmaster.

Klagenævnet for Domænenavne behandler sager, hvor der er en tvist mellem to parter om, hvem der har mest ret til et .dk-domænenavn. Det betyder, at du f.eks. kan klage ved Klagenævnet, hvis der er én, der har registreret et domænenavn, som krænker dine navne- eller varemærkerettigheder. 

Du kan også klage til Klagenævnet for Domænenavne, hvis du synes, at et domænenavn bruges til Domain Name Warehousing eller i strid med God Domænenavnsskik. Og så kan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne over beslutninger truffet af DK Hostmaster.

Du kan finde yderligere klagevejledning om mere uddybende information her.

Politiet

Hvis der er tale om svindel, bedrageri eller anden it-relateret kriminalitet, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det betyder, at du skal anmelde forholdet til politiet.

Se mere på politiets hjemmeside, om hvordan du foretager en anmeldelse til politiet.

Ja, det skal du gøre til Klagenævnet for Domænenavne, som har kompetence til at behandle denne type af sager efter domæneloven. Se her hvordan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne.

Domain Name Warehousing bliver i loven beskrevet som at registrere eller opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt
Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.