Klager og anmeldelser

Klager og anmeldelser

Her finder du de mest stillede juridiske spørgsmål omhandlende klager og anmeldelser. 

Der er tre særlige situationer vedrørende brugen af et .dk-domænenavn, hvor DK Hostmaster på baggrund af Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn er berettiget til at tage et domænenavn fra en registrant.

Det drejer sig om: 

  1. Typosquatting 
  2. Ved en åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet 
  3. Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn.

I alle tre situationer er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt, for at DK Hostmaster er berettiget til at skride ind over for den måde et domænenavn bliver brugt på. Du kan finde mere uddybende information her.

Det afhænger af sagens karakter, hvor du kan klage over indholdet på en hjemmeside.

Hvis der er tale om, at hjemmesiden anvendes til svindel, bedrageri eller andet kriminelt, skal du anmelde sagen til politiet. Se her hvordan du foretager en anmeldelse på politiets hjemmeside.

Der er tre helt særlige situationer, hvor Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn giver DK Hostmaster kompetence til at tage et domænenavn fra registranten på baggrund af den måde domænenavnet bliver anvendt på. Det drejer sig om 1. Typosquatting, 2. Ved åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, og 3. Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn. Du kan finde mere uddybende information om dette her, og om hvordan du indsender en klage til DK Hostmaster.

En klage over anvendelse af et .dk-domænenavn til såkaldt Domain Name Warehousing eller på en måde, som er i strid med God Domænenavnsskik, kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne. Læs mere om Klagenævnet på www.domaeneklager.dk.

Du kan altid vælge at indbringe en konflikt vedrørende indholdet på en hjemmeside for de almindelige domstole.

Du kan finde mere uddybende information om dine klagemuligheder her.

Hvis der er tale om kriminelle forhold på nettet, f.eks. svindel, bedrageri eller lignende, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det gælder også sager om misbrug af personlige oplysninger på en hjemmeside og sager om krænkelse af immaterielle rettigheder, f.eks. salg af kopivarer.

Du kan læse mere om anmeldelser til politiet og foretage din anmeldelse på politiets hjemmeside.

Hvis du er udsat for typosquatting, kan du klage til DK Hostmaster. Typosquatting indebærer, at et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk domænenavn og dermed leder brugeren over på en helt anden hjemmeside end den, brugeren ønskede.

Det kan være domænenavne, der udnytter, at en bruger foretager en fejlagtig indtastning, stavefejl eller ombytning af ord.

For at DK Hostmaster kan gøre noget ved et .dk-domænenavn på grund af typosquatting, er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt. Du kan finde mere information om typosquatting og betingelserne, som skal være opfyldt her.

Der er tre særlige situationer, hvor DK Hostmaster har kompetence til at tage et domænenavn fra en registrant på baggrund af brugen af domænenavnet. Disse tilfælde er beskrevet i afsnit 9 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

Det drejer sig om 1. Typosquatting, 2. Åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet eller phishing/malware, eller 3. Åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- eller samfundsmæssige hensyn.

I alle tre situationer er der en række betingelser, der alle skal være opfyldt, for at DK Hostmaster er berettiget til at gøre noget ved et domænenavn. Du kan finde mere uddybende information her, og om hvordan du indsender en klage til DK Hostmaster.

Klagenævnet for Domænenavne behandler sager, hvor der er en tvist mellem to parter om, hvem der har mest ret til et .dk-domænenavn. Det betyder, at du f.eks. kan klage ved Klagenævnet, hvis der er én, der har registreret et domænenavn, som krænker dine navne- eller varemærkerettigheder. 

Du kan også klage til Klagenævnet for Domænenavne, hvis du synes, at et domænenavn bruges til Domain Name Warehousing eller i strid med God Domænenavnsskik. Og så kan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne over beslutninger truffet af DK Hostmaster.

Du kan finde yderligere klagevejledning om mere uddybende information her.

Politiet

Hvis der er tale om svindel, bedrageri eller anden it-relateret kriminalitet, er politiet den rette myndighed til at efterforske dette. Det betyder, at du skal anmelde forholdet til politiet.

Se mere på politiets hjemmeside, om hvordan du foretager en anmeldelse til politiet.

Ja, det skal du gøre til Klagenævnet for Domænenavne, som har kompetence til at behandle denne type af sager efter domæneloven. Se her hvordan du kan klage til Klagenævnet for Domænenavne.

Domain Name Warehousing bliver i loven beskrevet som at registrere eller opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Nej, DK Hostmaster har ikke kompetence til at træffe afgørelse om, at et .dk-domænenavn, som en anden har registreret, skal overdrages til dig. Heller ikke, selv om du eventuelt kan dokumentere en bedre ret til domænenavnet i form af f.eks. registrerede navne- eller varemærkerettigheder.

Det er Klagenævnet for Domænenavne, der har kompetence til at træffe sådanne afgørelser. Du kan læse mere om Klagenævnet for Domænenavne på deres hjemmeside www.domaeneklager.dk, hvor du også kan se, hvordan du indbringer en klage for nævnet.

Hvis du mener, at et .dk-domænenavn, som en anden har registreret, ligner dit domænenavn så meget, at brugsretten til domænenavnet bør tilhøre dig, har du mulighed for at klage over registreringen ved Klagenævnet for Domænenavne. I din klage kan du nedlægge påstand om, at domænenavnet skal opsiges eller overdrages til dig. Læs mere om Klagenævnet på deres hjemmeside www.domaeneklager.dk.

Hvis der er tale om typosquatting, dvs. at domænenavnet anvendes til at skabe forveksling med dit domænenavn, sådan at en bruger ved en stave-eller tastefejl bliver ledt over på en anden hjemmeside end din, kan du klage til DK Hostmaster.

Hvis det er selve domænenavnet, der krænker dit varemærke, brand eller lignende, og du mener, at du har en bedre ret til domænenavnet end den, der nu har registreret det, kan du klage over registreringen ved Klagenævnet for Domænenavne. I din klage kan du nedlægge påstand om, at domænenavnet skal opsiges eller eventuelt overdrages til dig. Du kan læse mere om Klagenævnet på nævnets hjemmeside www.domaeneklage.dk.

Hvis det er indholdet på en hjemmeside, der krænker dine immaterielle rettigheder, f.eks. i form af salg af kopivarer, skal du anmelde sagen til politiet. Du kan læse mere om anmeldelser til politiet og foretage din anmeldelse på politiets hjemmeside.

DK Hostmaster træffer beslutninger som følge af DK Hostmasters Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, f.eks. om suspendering af et domænenavn, som ikke er blevet fornyet ved betaling af et nyt periodegebyr.

Hvis du er utilfreds med en sådan beslutning, har du mulighed for at indsende en klage over beslutningen til Klagenævnet for Domænenavne. Klagen skal indbringes for Klagenævnet senest 4 uger fra den dato, hvor DK Hostmaster meddelte dig beslutningen. Læs mere om Klagenævnet for Domænenavne på deres hjemmeside www.domaeneklager.dk.

Du kan læse mere uddybende information om, hvor og hvordan du kan klage over DK Hostmaster her.

Hvis du har vundet en sag ved Klagenævnet for Domænenavne, og der derfor er et domænenavn, som skal overdrages til dig, skal du give DK Hostmaster besked. Det gør du ved at indsende en oplysningsformular til DK Hostmaster sammen med en kopi af afgørelsen fra Klagenævnet for Domænenavne.

Du finder oplysningsformularen her. Husk at du skal printe formularen ud og underskrive den, før du sender den til DK Hostmaster.

Oplysningsformularen og kopien af afgørelsen skal du sende til DK Hostmaster ved hjælp af kontaktformularen nedenfor.

Oplysningsformularen skal være modtaget af DK Hostmaster senest 90 dage efter, at Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse i sagen.

Når DK Hostmaster har modtaget kontaktformularen, vil du efterfølgende pr. e-mail modtage en anmodning om overdragelse fra DK Hostmaster. Overdragelsen gennemføres, når du har indgået en aftale med DK Hostmaster om brugsretten til domænenavnet, betalt gebyr for overdragelsen og har gennemført DK Hostmasters ID-kontrol.

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Hvis du har anlagt sag ved en domstol om retten til et domænenavn og har vundet sagen, sådan at domænenavnet skal overdrages til dig, skal du sende retskendelsen til DK Hostmaster. Sammen med retskendelsen skal DK Hostmaster have de korrekte kontaktoplysninger om dig, og derfor skal du sammen med retskendelsen indsende en oplysningsformular.

Du finder oplysningsformularen her. Husk at du skal printe formularen ud og underskrive den, før du sender den til DK Hostmaster.

Når DK Hostmaster har modtaget retskendelsen og oplysningsformularen, vurderer DK Hostmaster, om domænenavnet kan overdrages på baggrund af retskendelsen. Hvis det er tilfældet, vil du efterfølgende pr. e-mail modtage en anmodning om overdragelse fra DK Hostmaster. Overdragelsen gennemføres, når du har indgået en aftale med DK Hostmaster om brugsretten til domænenavnet, betalt gebyr for overdragelsen og har gennemført DK Hostmasters ID-kontrol.

Hvis du har en begrundet mistanke om, at en registrants kontaktoplysninger i den såkaldte WHOIS-database ikke er retvisende, kan du sende en anmeldelse til DK Hostmaster. I din anmeldelse skal du angive en begrundelse for, hvorfor du mener, at kontaktoplysningerne ikke er retvisende. Enhver anmeldelse vil blive modtaget af DK Hostmaster, som vurderer, om din anmeldelse er så velbegrundet, at en yderligere undersøgelse bør iværksættes. Du vil modtage bekræftelse på din anmeldelse.

Hvis DK Hostmaster efter at have gennemført den nævnte undersøgelse ikke kan fastslå, at den pågældende registrants oplysninger om navn, adresse eller telefonnummer er retvisende, vil registrantens domænenavn blive suspenderet. Det sker inden udløb af 30 dage efter, at DK Hostmaster modtog din anmeldelse. Efter 30 dage fra tidspunktet for suspension af domænenavnet, vil domænenavnet blive opsagt.

Du kan læse mere uddybende information om denne anmeldelsesordning her.

Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt
Stadig brug for hjælp?
Kontakt os
RING
33 64 60 60
Man-tor 9:00 - 15:00
Fre 9:00 - 14:00
SKRIV
Få svar hurtigst muligt

Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig. Her kan du finde teknisk information og formularer, som er relevant i arbejdet som registrator eller navneserveransvarlig.

Copyright 2016 All Rights Reserved.